Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Trước hết, tôi nhất trí cao với chủ đề của cuộc Hội thảo lần này. Tôi cho rằng, việc tập trung tuyên truyền công tác xây dựng Đảng luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của báo Đảng các địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Dự Hội thảo, thay mặt Ban Biên tập Báo Bắc Giang, tôi xin được tham luận với nội dung: Tuyên truyền góp phần tạo sức lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Kính thưa hội thảo!

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian qua Báo Bắc Giang đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn thách thức, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

Là tiếng nói của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Báo Bắc Giang luôn xác định rõ nhiệm vụ tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nói chung, việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Trong quá trình thực hiện, Ban Biên tập Báo Bắc Giang thường xuyên quan tâm chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho phóng viên chuyên trách thực hiện nội dung tuyên truyền này trên báo. Với 4 ấn phẩm là: Báo Bắc Giang hằng ngày, Báo Bắc Giang cuối tuần, Bắc Giang cuối tháng và Báo Bắc Giang điện tử, Ban Biên tập chỉ đạo Phòng Xây dựng Đảng-Nội chính, phòng Báo điện tử bám sát Chỉ thị của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh để tuyên truyền đúng, trúng nội dung Chỉ thị yêu cầu.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Báo Bắc Giang duy trì ổn định trên báo in một trang Xây dựng Đảng/tuần, trong số này ít nhất mỗi tháng có 5 tác phẩm nội dung gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05, đăng tải trong chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Báo Bắc Giang điện tử cập nhật kịp thời các thông tin liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị. Báo Bắc Giang cuối tháng mở chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Với cách làm trên, ba năm qua Báo Bắc Giang tổ chức hơn 120 trang chuyên đề xây dựng Đảng, trong đó việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng. Nhiều chuyên đề được tổ chức thành vệt tuyên truyền, nhất là vào dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ, việc thực hiện Di chúc của Bác; các đợt sơ kết thực hiện Chỉ thị.

Đáng chú ý, để nâng cao chất lượng tuyên truyền về học và làm theo Bác; hàng năm Ban Biên tập chọn một số tác phẩm tiêu biểu về nội dung này để trao thưởng gắn với cuộc thi viết “Nghị quyết của Đảng và cuộc sống hôm nay”; phối hợp với Hội Nhà Báo tỉnh Bắc Giang lựa chọn, khen thưởng tác phẩm tiêu biểu viết về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tính từ khi Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được ban hành, các ấn phẩm của Báo Bắc Giang đã đăng tải khoảng 1.000 tin, bài, ảnh với nội dung tuyên truyền bám sát các bước triển khai thực hiện Chỉ thị, như: Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện; tổ chức nghiên cứu, quán triệt và học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; xây dựng, đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt, Báo Bắc Giang đã tập trung tuyên truyền sâu rộng tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; những tấm gương điển hình tiên tiến; các phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham ô lãng phí, nhiệm vụ cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị. Cùng đó là hoạt động đăng ký, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm; cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong toàn Đảng bộ.

Từ kênh thông tin và các nội dung tuyên truyền trên báo góp phần tạo sức lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang. Được biết, trong ba năm qua, toàn tỉnh Bắc Giang thực hiện khoảng 500 nghìn việc làm theo Bác của tập thể, cá nhân. Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm hàng trăm việc bức xúc, nổi cộm ở cơ sở. Rất nhiều cuộc vận động, phong trào gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các địa phương, ngành, đơn vị xây dựng và triển khai có hiệu quả. Có thể kể tới việc lập và ghi sổ vàng nhật ký làm theo Bác ở các huyện Việt Yên, Tân Yên; sinh hoạt chi bộ mẫu theo chuyên đề: Nhận diện các biểu hiện suy thoái ở Đảng bộ huyện Tân Yên; “Mỗi cấp ủy viên xây dựng một điển hình tiên tiến, mỗi đảng viên làm một việc tốt tiêu biểu” ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tại huyện Yên Dũng…

Những kết quả trên có những sự đóng góp không nhỏ từ công tác tuyên truyền mà báo Bắc Giang thực hiện trong suốt những năm qua.     

Thưa các đồng chí dự hội thảo

Việc thực hiện Chỉ thị 05 diễn ra trong thời gian dài, phạm vi, đối tượng tác động rộng, quá trình thực hiện lấy tuyên truyền, vận động, giáo dục là chính nên việc tuyên truyền trên báo cũng gặp nhiều khó khăn. Trong đó khó nhất là việc phát hiện, lựa chọn chủ đề, đề tài, những cách làm mới, sáng tạo, điển hình thật sự tiêu biểu trong đời sống xã hội để tuyên truyền biểu dương. Thực tế cho thấy nếu lựa chọn đúng, trúng vấn đề, phản ánh đúng người, đúng việc sẽ có tác dụng thúc đẩy nhân tố tích cực và tạo sự lan toả trong học tập và làm theo Bác.

Từ thực tiễn chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Báo Bắc Giang xin chia sẻ một số kinh nghiệm như sau:

Trước hết, cần nắm bắt kịp thời nội dung, tinh thần các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, bám sát vào chủ đề hàng năm của Chỉ thị số 05 và tình hình thực tiễn trong Đảng bộ; phân công phóng viên chuyên trách tuyên truyền về nội dung này. Trong quá trình thực hiện, chú trọng tuyên truyền thành vệt với các chuyên đề lớn, có trọng tâm trọng điểm; đồng thời coi trọng các bài viết đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, từ đó tham mưu với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp có chủ trương, định hướng, biện pháp lãnh đạo chỉ đạo kịp thời.

Tiếp đó, thường xuyên chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ chủ động xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền vào từng thời điểm thích hợp, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đặc biệt chú ý kết hợp chặt chẽ giữa biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực với  đấu tranh, phê phán, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm. Trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất với cấp uỷ đảng biện pháp, giải pháp nhân rộng, khắc phục để việc thực hiện Chỉ thị thu được kết quả thiết thực.

Ngoài ra, thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để nắm được vấn đề trọng tâm cần tập trung tuyên truyền trong từng thời điểm cụ thể và những chuyển động ở các địa phương, đơn vị để có bài viết chất lượng, sát với tình hình thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Mỗi địa phương, cơ quan có những đặc điểm riêng, phương pháp, cách thức tiếp cận vấn đề, thể hiện nội dung thông tin riêng nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.

Tôi xin nêu một số vấn đề về công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như kinh nghiệm về nội dung này của Báo Bắc Giang trao đổi cùng các bạn đồng nghiệp. Chúng tôi mong muốn, từ hội thảo này sẽ học tập, tiếp thu nhiều bài học kinh nghiệm từ các báo bạn trong khu vực, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng nói chung trên Báo Bắc Giang nói riêng trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Chu Thị Thu Hương
Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp Bưu chính hàng đầu tại Việt Nam, với sứ mệnh: “Phục vụ cộng đồng và gắn kết mọi người bằng dịch vụ chất lượng, thân thiện, hiện đại”. Nhằm thực hiện chiến lược trở thành “Thương hiệu xuất sắc tại Việt...
Bộ luật Lao động 2019 và Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi và hưởng nguyên lương (không bị giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi) từ ngày 01/01/2021 sau đây:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt Kỷ niệm 75 năm CMT8, Quốc khánh 2-9 Số 107/Tháng 09 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE