Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí và các bạn đồng nghiệp!

Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có diện tích tự nhiên 9.068km2, với 265,165km đường biên giới đất liền tiếp giáp với huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Dân số hơn 44 vạn người, gồm 20 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó có 4 dân tộc rất ít người là Cống, Mảng, La Hủ và Si La. Là khu vực xung yếu của Sông Đà, Lai Châu có vị trí địa chính trị, quân sự, chiến lược trọng yếu trong bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Tuy nhiên, so với cả nước Lai Châu vẫn là tỉnh nghèo, kinh tế - xã hội chậm phát triển, trình độ dân trí không đồng đều. Chính vì vậy, công tác xây dựng Đảng, cũng như phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa,vùng đồng bào dân tộc thiểu sốcòn nhiều khó khăn, nhất là ở 23 xã biên giới của tỉnh.

Điển hình như xã Nậm Ban – xã biên giới của huyện Nậm Nhùn. Đảng bộ xã Nậm Ban có 10 chi bộ trực thuộc với 67 đảng viên. 4 năm liên tục (2010-2014), Đảng bộ xã Nậm Ban chỉ kết nạp được1 đảng viên là người dân tộc Mảng. Qua tìm hiểu của phóng viên, vấn đề khó nhất trong công tác phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc Mảng ở xã là thiếu nguồn để bồi dưỡng, kết nạp. Nhiều quần chúng có tâm nguyện, nhiệt tình, gương mẫu nhưng lại không đủ tiêu chuẩn kết nạp theo Điều lệ Đảng, như thiếu điều kiện về trình độ học vấn, tảo hôn, sinh nhiều con…Bên cạnh đó, một số quần chúng dân tộc Mảng “ngại” vào Đảng vì suy nghĩ: vào Đảng phải đóng đảng phí, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình; phải đi họp  hàng tháng, ảnh hưởng đến sinh hoạt riêng. Một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa có ý thức vươn lên thoát nghèo nên công tác tạo nguồn gặp nhiều khó khăn. Còn có những nguyên nhân chủ quan từ các chi bộ như: chưa thực sự quan tâm đúng mức, thiếu chủ trương, biện pháp, kế hoạch cụ thể trong nhiệm vụ phát triển đảng viên... Đó cũng là thực trạng chung của hầu hết các xã vùng sâu, vùng xa biên giới của tỉnh Lai Châu.

Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tập trung lãnh đạo các cấp ủy chú trọng tạo nguồn, phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số (DTTS). Trên cơ sở đó, Báo Lai Châu bám sát các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch của Đảng bộ tỉnh tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên. Đồng thời, cử phóng viên bám sát cơ sở tìm hiểu nguyên nhân, kiến nghị và đề xuất các giải pháp khắc phục. Qua đó, giúp cấp ủy Đảng cơ sở có hướng khắc phục. Cụ thể như: chi bộ phân công đảng viên có kinh nghiệm, uy tín để giúp đỡ quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu, rèn luyện. Tổ chức các phong trào thi đua, qua đó phát hiệnnhững đoàn viên, hội viên tiêu biểu, quần chúng ưu tú để có hướng rèn luyện, bồi dưỡng phù hợp. Đối với các chi bộ thôn, bản có ít đảng viên là người DTTS tại chỗ, cấp ủy điều động đảng viên ở những nơi có đông đảng viên đến sinh hoạt, hoặc bố trí đảng viên trong lực lượng biên phòng đứng chân trên địa bàntham gia cấp ủy, cùng dự sinh hoạt Đảng, bồi dưỡng quần chúng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Nhiều bài viết được đăng tải trên Báo Lai Châu như: “Phát triển đảng viên: Cách làm của Mường Tè”, “Đảng mang no ấm đến với người La Hủ: “Phát triển Đảng trong vùng đồng bào La Hủ”, “Củng cố hệ thống chính trị huyện Sìn Hồ: Tập trung xóa bản “trắng” chi bộ, đảng viên”,  “Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”,” Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị cơ sở”, “Tập trung củng cố cơ sở đảng yếu kém, tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng Đảng”, “Củng cố tổ chức Đảng ở Lai Châu: Cụ thể, sát thực tiễn”…đã góp phần giúp cấp ủy Đảng có giải pháp phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một nội dung lớn, mang tính thời sự, một nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Những năm qua, Báo Lai Châu đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển đảng viên; nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy đến đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Cùng với các nội dung khác, Báo Lai Châu tập trung tăng cường, nâng cao chất lượng nội dung thông tin tuyên truyền về xây dựn Đảng;xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đổi mới hình thức trình bày trên các số báo...tổ chức tuyên truyền với tinh thần kịp thời,sâu rộng và hiệu quả.

Hiện nay, Báo Lai Châu có 4 ấn phẩm báo chí, báo thường kỳ, báo vùng cao, báo cuối tuần và báo Điện tử Lai Châu.Nhờ đổi mới giao diện báo Điện tử với nhiều tiện ích mới theo hướng hiện đại, đặc biệt là chuyên mục truyền hình internet đã góp phần làm phong phú, hấp dẫn, tặng lượng bạn đọc truy cập mỗi ngày. Để đảm bảo công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng trúng, đúng, đầy đủ, Báo Lai Châu đã thiết kế chuyên mục riêng như: Xây dựng Đảng, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, gương sáng bản mường.

Ban Biên tập Báo Lai Châu lựa chọn phóng viên có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, trình độ nghiệp vụ, tâm huyết,nhiều kinh nghiệm để viết về lĩnh vực xây dựng Đảng. Phân công phóng viên theo dõi địa bàn bám sát cơ sở... tìm tòi, phát hiện, biểu dương kịp thời gương cán bộ, đảng viên làm kinh tế giỏi, dám nghĩ dám làm và gương mẫu trong nhận thức, hành động trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; các chi, Đảng bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Đặc biệt là các tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng. Đồng thời, đi sâu phân tích lý giải nhiều vấn đề còn bất cập, tìm ra biện pháp trong tổ chức xây dựng Đảng, phát triển đảng viên ở các xã vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số… Góp phần giúp cấp ủy Đảng cấp trên kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn đặt ra. 

Xác định, xây dựng Đảng, phát triển đảng viên là mảng đề tài lớn và phong phú, nhưng không dễ thực hiện.Chính vì vậy, cùng với quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, Ban Biên tập Báo Lai Châu cũng chú trọng xây dựng mạng lưới cộng tác viên thông qua việc chủ động phối hợp với các ban, ngành, đơn vị, cấp ủy, địa phương, các Ban xây dựng Đảng để xây dựng mạng lưới cộng tác viên trực tiếp viết bài, hoặc cung cấp thông tin về lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển đảng viên. Cùng với đó, gợi ý, định hướng đề tài cụ thể theo chuyên đề, chuyên mục hoặc theo tháng, quý đặt bài đối với những cộng tác viên có uy tín để có những bài phân tích sâu, sát và hiệu quả cao. Năm nào Báo Lai Châu cũng phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng viết tin bài cho đội ngũ cộng tác viên các sở ban, ngành; đặc biệt trực tiếp về các huyện, thành phố để mở lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ cộng tác viên, trong đó, quan tâm thiết kế các bài giảng hướng dẫn viết về công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viênở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Báo Lai Châu cũng chú trọng công tác tuyên truyền đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tiêu cực của cán bộ, đảng viên. Khích lệ quần chúng Nhân dân tích cực phát huy quyền dân chủ trong việc giám sát, kiểm tra xây dựng Đảng, phát triển đảng viên. Trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, với quan điểm xây là chính, nên nhiều tác phẩm báo chí trên Báo Lai Châu tập trung cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dânthực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị Nghị Quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.Nhiều bài viết về gương sáng đảng viên, quần chúng tiêu biểu và các điển hình trong công tác xây dựng Đảng đã có tác dụng tốt;giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể, các ngành và địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ…

Sau khi chia tách và thành lập tỉnh (01-01- 2004), Đảng bộ Lai Châu chỉ có 9 đảng bộ trực thuộc với 299 tổ chức cơ sở đảng.13,9% thôn, bản chưa có đảng viên, 56% thôn, bản chưa có chi bộ; tình trạng sinh hoạt chi bộ ghép còn phổ biến, một số xã chưa đủ điều kiện để thành lập Đảng bộ cơ sở… thì đến năm 2015, Lai Châu đã hoàn thành mục tiêu xóa bản “trắng” chi bộ, đảng viên. Hằng năm, toàn tỉnh kết nạp trên 1.000 đảng viên. 100% thôn, bản, tổ dân phố, trường học, trạm y tế có chi bộ độc lập, các chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Đó là nền tảng quan trọng để hôm nay, Lai Châu có được những thành tựu khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: chính trị - xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững. Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững chắc... Báo Lai Châu và những người làm báo địa phương vui mừng được đóng góp phần nhỏ của mình vào những thành tựu chung của tỉnh.

Thưa các đồng chí, các bạn đồng nghiệp.

Tuyên tryền về xây dựng Đảng, phát triển đảng viên không phải là chủ đề mới, nhưng luôn mang tính thời sự, bởi đó là nhiệm vụ chính trị của báo chí cách mạng. Việc tuyên truyền càng không dễ, bởi tuyên truyền làm sao vừa phải đảm bảo tính  định hướng chính trị, chính xác, không sai lệch về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhưng lại phải khách quan, trung thực, hay, hấp dẫn. Đảm bảo các yêu cầu dễ hiểu dễ nhớ mới đi sâu vào được những vấn đề trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống.

Trước yêu cầu đó, thời gian tới, Báo Lai Châu tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, đổi mới hình thức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên, nhất là ởvùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.Xây dựng đội ngũ phóng viên, những người làm báo có hiểu biết rộng về Đảng, tâm huyết với Đảng và đi sát với thực tế sinh động của địa phương. Tập trung nâng cao một số thể loại báo chí nhằm tăng cường định hướng thông tin dư luận xã hội. Xây dựng các tin, bài theo chuyên đề để tuyên truyền sâu về công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; không ngừng đổi mới về hình thức và phương pháp tuyên truyền đảm bảo phong phú nâng cao chất lượng về nội dung, đẹp về hình thức.

Trên đây là những chia sẻ của Báo Lai Châu trong việc tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại Hội thảo hôm nay, Báo Lai Châu cũng rất mong nhận được sự trao đổi kinh nghiệm giữa các báo để trong thời gian tới, những người làm báo ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được Đảng, Nhân dân tin cậy, giao phó. 

Xin trân trọng cảm ơn!

Khoàng Văn Thành
Tổng Biên tập Báo Lai Châu
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
ViettelPay là ứng dụng thanh toán di động được phát triển bởi Viettel nhằm phục vụ nhu cầu thansh toán hàng ngày của người dùng tại Việt Nam. Với ViettelPay bạn có thể dễ dàng thanh toán hoá đơn, chuyển tiền, thanh toán tín dụng, nạp thẻ cào, thanh...
Theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc thay thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/4/2021 thay thế quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 2/12/2014.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng Số Báo Tết Dương lịch 2021 Số 111/Tháng 01 năm 2021-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE