Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16: Các đại biểu cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng
Cập nhật ngày: 08/10/2018 13:30 (GMT +7)

* Thông qua Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

* Bầu bổ sung 3 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 8-10, Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, khóa XIX đã diễn ra, nhằm thảo luận và cho ý kiến quyết định nhiều nội dung quan trọng. Các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, điều hành Hội nghị.Dự Hội nghị có lãnh đạo các ban Đảng TW; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến vào 10 nội dung về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, lĩnh vực quốc phòng, an ninh; quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; báo cáo một số hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ sau Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và thực hiện công tác cán bộ...

Theo đánh giá tại Hội nghị, trong quý III và 9 tháng năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, một số lĩnh vực đạt mức tăng trưởng khá, như: sản xuất công nghiệp tăng 12,2% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 18,5 tỉ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 9.976,8 tỉ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ; dự kiến 22/71 xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới trong 2018, tăng 2 lần so với cùng kỳ; cấp đăng ký kinh doanh mới cho 556 doanh nghiệp, điều chỉnh quy mô hoạt động đối với 719 doanh nghiệp. Có 48 nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia hoạt động xúc tiến đầu tư ngay trong và sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh (7/2018), với 61 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ, với tổng số vốn đăng ký lên tới 95.973 tỉ đồng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức, góp phần ổn định xã hội và cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tham gia đóng góp 50 lượt ý kiến vào từng nội dung, như: Công tác phát triển Đảng ở khu vực nông thôn; vấn đề thu hồi các dự án đầu tư chậm tiến độ, gây ảnh hưởng tới đời sống dân sinh vùng dự án; một số vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai Đề án số 09-ĐA/TU và Kế hoạch số 79-KH/TU, nhất là vấn đề tinh giản biên chế giáo viên tại các trường học và việc sáp nhập các xóm, tổ dân phố không đảm bảo quy mô dân số theo quy định của Bộ Nội vụ…

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc đã báo cáo, giải trình, làm rõ những ý kiến phát biểu của các đại biểu tại buổi thảo luận tổ. Bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý Nhà nước về xây dựng, đất đai, khoáng sản; tiến độ thi công và giải ngân các công trình xây dựng cơ bản còn chậm; việc xử lý các dự án có vi phạm chưa được quyết liệt như mong muốn, nhất là đối với những dự án đã có quyết định thu hồi...

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND bỏ phiếu bầu bổ sung 3 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã nhất trí cao và thực hiện nghiêm túc các quy trình về giới thiệu, bầu bổ sung 3 đồng chí: Hoàng Thái Cương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Phạm Văn Sỹ, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ khẳng định: BCH Đảng bộ tỉnh cơ bản tán thành và nhất trí cao với những nội dung đánh giá, ưu điểm, tồn tại và hạn chế, phương hướng nhiệm vụ tiếp theo của các đề án, chương trình, kế hoạch, báo cáo đã đề ra. Để chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu trong quý IV và cả năm 2018, yêu cầu các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, cấp ủy các cấp; các cơ quan, đơn vị, địa phương, và các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, khẩn trương quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW8, khóa XII, đồng thời lồng ghép thực hiện tốt các Nghị quyết 4, 5, 6, 7 của BCH Trung ương Đảng, khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương, của tỉnh. Tiếp tục coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc nội dung thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU và Kế hoạch số 79-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Trong đó, chú ý hoàn thành phương án sắp xếp tổ chức đảng, đảng viên và bố trí cán bộ công chức thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh sau khi kết thúc hoạt động. Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính, cơ quan Đảng. Tiếp tục thực hiện luân chuyển, điều động và bố trí, sắp xếp cán bộ để chuẩn bị cho nguồn nhân sự nhiệm kỳ sau. Thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và các chức danh do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn theo hướng dẫn của Trung ương.

Về phát triển kinh tế - xã hội, chủ động rà soát lại các chỉ tiêu trong cả nhiệm kỳ, xác định những chỉ tiêu có thể không đạt hoặc khó đạt trong quý IV và cả năm 2018, để chủ động đề ra những giải pháp tối ưu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, quản lý Nhà nước về thẩm định, cấp phép đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện có thể giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với tỉnh và đồng hành với tỉnh, nhất là việc đón nhận các nhà đầu tư có năng lực vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông, lâm sản gắn với bảo vệ môi trường.

 Tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn đối với các dự án có vi phạm, nhất là đối với các dự án đã có quyết định thu hồi. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quy hoạch và quản lý quy hoạch về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng cơ bản, bảo vệ môi trường và thực hiện nghĩa vụ đóng góp ngân sách Nhà nước trên các lĩnh vực trong phạm vi toàn tỉnh, đảm bảo thu đúng, thu đủ.

Về quốc phòng, an ninh, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Thực hiện hiệu quả chủ trương tăng cường lực lượng Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã khi có đủ điều kiện theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Thúy Hằng -Trường Sơn
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Căn cứ Kế hoạch số 1181/KH-SNN ngày 12/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên về việc thi tuyển công chức Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên thông báo như sau:

Tiện ích

THỜI TIẾT TỈNH THÁI NGUYÊN
  • Thành phố Thái Nguyên 25-34oC
  • Khu vực phía Tây 25-31oC
  • Khu vực phía Nam 26-32oC
  • Khu vực phía Đông 25-31oC
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 92/Tháng 6 năm 2019-Báo Hằng tháng Báo Tết Âm lịch 2019

Nằm tọa lạc cách trung tâm thành phố Huế 8km, thuộc địa bàn xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, cầu ngói Thanh Toàn là một trong những cây cầu cổ nhất, có kiến trúc đẹp nhất nước ta, được coi là điểm đến đặc trưng cho hình ảnh thanh bình, êm đềm của đồng quê xứ Huế. Đây là cây cầu gỗ rất quý hiếm...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE