Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Hướng tới mục tiêu an sinh xã hội bền vững
Cập nhật ngày: 28/06/2020 17:07 (GMT +7)
 Các bác sĩ Bệnh viện C Thái Nguyên phẫu thuật cho bệnh nhân nặng tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh: C.T.V
Các bác sĩ Bệnh viện C Thái Nguyên phẫu thuật cho bệnh nhân nặng tham gia bảo hiểm y tế. Ảnh: C.T.V

Năm nay là năm thứ 5 thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đây cũng là năm thứ 8 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020 (Nghị quyết số 21-NQ/TW)… Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề thực hiện các chính sách, chế độ BHXH trên địa bàn hiện nay, phóng viên Báo Thái Nguyên đã phỏng vấn ông Ngô Chí Dũng, Giám đốc BHXH tỉnh.

P.V: Trước hết, xin ông cho biết công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến như thế nào sau gần 8 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW?

Ông Ngô Chí Dũng: Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 30/5/2013; tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh ủy. Đặc biệt, UBND tỉnh đã cụ thể hóa các mục tiêu trong Chương trình hành động số 21-CTr/TU của Tỉnh ủy, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và phân công, gắn trách nhiệm thực hiện tới các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh... 

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sau gần 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan về số người tham gia, số thu và số lượng người được thụ hưởng, cụ thể như: Nếu như năm 2012, số người tham gia BHXH là 98.974 người, thì đến năm 2019 số người tham gia BHXH 238.000 người, tăng 2,4 lần so với năm 2012. Từ đầu năm 2020 đến 31/05/2020 có 220.123 người tham gia BHXH đạt 90% so với năm 2019... Đặc biệt, nếu như năm 2012, cả tỉnh có 920.049 người tham gia BHYT, đạt 80,07% dân số, thì đến nay, tổng số người tham gia BHYT trong toàn tỉnh là 1.215.900 người, đạt 98,5% dân số, trong đó, 100% đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi tham gia ổn định, thường xuyên; tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 96,39%; tỷ lệ bao phủ BHYT/dân số toàn tỉnh đã có sự tăng trưởng 18%, đưa Thái Nguyên là một trong 3 địa phương có tỷ lệ người dân tham gia BHYT cao nhất toàn quốc (hiện bình quân cả nước, tỷ lệ tham gia BHYT mới đạt trên 85% dân số)… 

P.V: Ông có thể nói rõ hơn về những khó khăn trong lĩnh vực này và giải pháp của BHXH tỉnh trong thời gian tới? 

Ông Ngô Chí Dũng: Bên cạnh những kết quả đạt được sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, BHXH tỉnh còn gặp phải một số khó khăn, hạn chế nhất định: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm chỉ đạo việc phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, có nơi mang tính hình thức, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện; công tác phát triển đối tượng tham gia các loại bảo hiểm tuy có chuyển biến song chưa đáp ứng yêu cầu; tổng số người trong lực lượng lao động tham gia BHXH, tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa cao, tình trạng không đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra, thời gian nợ đọng kéo dài làm ảnh hưởng đến chế độ và quyền lợi của người lao động; chất lượng khám, chữa bệnh BHYT tuy đã được tăng lên đáng kể song chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân nhất là tuyến cơ sở...

Trước những khó khăn trên, BHXH tỉnh đã đề ra 6 giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện, trong đó chú trọng: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loại hình bảo hiểm, nhất là BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; rà soát và đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT và làm tốt công tác phối hợp trong việc thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về chất lượng các dịch vụ y tế cơ sở; đẩy mạnh 3 việc phát triển đối tượng, chống thất thu, khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT...

P.V: Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH (Nghị quyết số 28-NQ/TW). Xin đồng chí cho biết kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh?

Ông Ngô Chí Dũng: Ngay sau khi Nghị quyết số 28-NQ/TW được ban hành, BHXH tỉnh đã kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 26/7/2018 về thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, BHXH tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành hữu quan tham mưu với UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết. BHXH tỉnh cũng đã xây dựng Chương trình hành động của Đảng bộ BHXH tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động trong toàn hệ thống cơ quan; thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện (BHTN) của BHXH tỉnh, trong đó có sự tham gia của ngành Bưu điện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW trên địa bàn, BHXH tỉnh đã đạt được một số kết quả cụ thể là: Toàn tỉnh mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc lên 238.000 người, tăng 1,02 lần so với năm 2018. Tính  đến ngày 31/5/2020 đã có 220.123 người tham gia BHXH, đạt 94,5% so với năm 2018; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 9.125 người, tăng 2,39 lần so với năm 2018. Nếu như năm 2018, số người tham gia BHYT có 1.211.000 người, thì tính đến 30/5/2020 đã tăng lên 1.215.900 người. Ngoài ra, BHXH tỉnh đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết và chi trả các chế độ cho người dân tham gia và thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh…

P.V: Xin cảm ơn ông!

Phương Thảo
(Thực hiện)
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
ViettelPay là ứng dụng thanh toán di động được phát triển bởi Viettel nhằm phục vụ nhu cầu thansh toán hàng ngày của người dùng tại Việt Nam. Với ViettelPay bạn có thể dễ dàng thanh toán hoá đơn, chuyển tiền, thanh toán tín dụng, nạp thẻ cào, thanh...
Theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc thay thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/4/2021 thay thế quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 2/12/2014.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng Số Báo Tết Dương lịch 2021 Số 111/Tháng 01 năm 2021-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE