Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Xuân mới nói chuyện xây dựng Đảng
Cập nhật ngày: 06/02/2019 09:35 (GMT +7)
 Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử và tiếp xúc cử tri T.P Thái Nguyên. Ảnh tư liệu.
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử và tiếp xúc cử tri T.P Thái Nguyên. Ảnh tư liệu.

Chúng ta đều biết, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng và xem đó là nhiệm vụ then chốt, không thể thiếu đối với mỗi tổ chức đảng. Trước thềm Xuân mới Kỷ Hợi 2019, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chia sẻ với phóng viên Báo Thái Nguyên về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh.

P.V: Đồng chí có thể thông tin cho bạn đọc Báo Thái Nguyên đôi nét về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh trong năm vừa qua?

Đ/c Bùi Xuân Hòa: Năm 2018, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Toàn Đảng bộ quan tâm và thực hiện tốt công tác đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên không được làm. Cùng với đó, tiến hành sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh bộ lần thứ XIX; sơ kết 2 năm thực hiện các đề án của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với các huyện, thành, thị ủy để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhất là về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng ở cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, công tác dân vận, công tác phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả tốt.

P.V: Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ tỉnh triển khai thế nào, thưa đồng chí?

Đ/c Bùi Xuân Hòa: Năm qua, nội dung này đã được Đảng bộ tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp hiệu quả. Các tổ chức cơ sở đảng đã nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết và chỉ thị của Trung ương bằng nhiều hình thức thiết thực phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Thông qua cách làm hay, sáng tạo để việc học tập được vận dụng vào thực tế hiệu quả nhất. Coi việc học tập, vận dụng chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là một tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng, xem xét bổ nhiệm, đề bạt cán bộ hàng năm. Thông qua đây góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, giúp các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên “tự soi”, “tự sửa”.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ tỉnh đã triển khai đồng bộ 14 nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; nghiêm túc triển khai việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương, cá nhân. Đã tiến hành kiểm điểm và gợi ý kiểm điểm nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn đối với một số tổ chức cơ sở đảng, từ đó chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan, khách quan trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã tự xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

P.V: Được biết, năm 2018 là năm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được Đảng bộ tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, thu được nhiều kết qủa khả quan. Đồng chí có thể cho biết cụ thể về vấn đề này?

Đ/c Bùi Xuân Hòa: Có thể khẳng định, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ tỉnh ngày càng được nâng lên. Với phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, để chủ động phòng ngừa vi phạm, khắc phục tình trạng mất dân chủ hoặc dân chủ hình thức, Đảng bộ tỉnh đã tập trung kết hợp kiểm tra, giám sát theo định kỳ gắn với kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, các vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng thời, xem xét xác minh, kết luận, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, đảng viên theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng. Trong năm 2018, Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp kiểm tra 1.593 tổ chức đảng và 240 đảng viên, trong đó có 87 đảng viên là cấp ủy viên; giám sát đối với 262 tổ chức đảng và 74 đảng viên, trong đó có 64 đảng viên là cấp ủy viên. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật đối với 5 tổ chức đảng và 190 đảng viên, trong đó có 38 cấp ủy viên các cấp. Qua đây, góp phần giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

P.V: Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng chí có thể gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng sẽ được Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện?

Đ/c Bùi Xuân Hòa: Nhiệm vụ quan trọng, bao trùm nhất chính là chú trọng xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường công tác quản lý đảng viên. Tăng cường lãnh đạo công tác tư tưởng và định hướng dư luận, kịp thời phản bác thông tin sai lệch, gây hoang mang trong xã hội. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện các nghị quyết của Đảng. Trong đó, chú trọng triển khai Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Mặt khác, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; không ngừng đổi mới công tác cán bộ cả về tư duy, nội dung và phương pháp đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ mới. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác dân vận, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo làm tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Sơn Trường
(Thực hiện)
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Sau hơn 25 năm gây dựng, T&T Group của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) đã trở thành một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, kinh doanh nhiều lĩnh vực, từ tài chính, ngân hàng đến bất động sản, xuất nhập khẩu, logistics, thể thao, y tế......
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ" Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số báo Kỷ niệm 73 năm CMT8, Quốc khánh 2-9-2019 Số 96/Tháng 10 năm 2019-Báo Hằng tháng

Nằm ở vùng hạ lưu Châu thổ, An Giang được hưởng thụ hương phù sa ngọt ngào từ sông mẹ Mê Công. Thông lệ hằng năm, cứ tháng 7 âm lịch, nước từ thượng nguồn tràn về sông rạch, đồng ruộng An Giang chở theo bao quà tặng thiên nhiên là phù sa, tôm cá. Mùa lũ An Giang kéo dài ba tháng nhưng không dữ...

Ảnh : TNĐT

LIÊN KẾT WEBSITE