Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thông báo tuyển dụng 164 chỉ tiêu viên chức năm 2019 theo hình thức xét tuyển, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có Phiếu đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn về trình độ, chuyên ngành đào tạo, ngoại ngữ, tin học

2.1. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn

- Đối với Bác sĩ khoa Răng Hàm Mặt, Bác sỹ phòng Kế hoạch tổng hợp; Bác sỹ Trung tâm ĐT&CĐT: Tốt nghiệp bác sĩ Răng Hàm Mặt trở lên

- Đối với Bác sĩ các khoa khác: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trở lên

- Đối với Điều dưỡng hạng III ( Cử nhân điều dưỡng): Tốt nghiệp đại học ngành điều dưỡng trở lên

- Điều dưỡng hạng IV (Cao đẳng điều dưỡng): Tốt nghiệp cao đẳng ngành điều dưỡng trở lên

- Đối với Dược sĩ hạng III (Dược sĩ đại học): Tốt nghiệp Đại học Dược trở lên

- Đối với Hộ sinh hạng IV (Hộ sinh cao đẳng): Tốt nghiệp Cao đẳng ngành Hộ sinh trở lên

- Đối với kế toán viên hạng III (Cử nhân kế toán): trở lên ngành,

- Đối với Kỹ thuật Y hạng III (Cử nhân xét nghiệm y học) khoa Sinh Hóa, Trung tâm Huyết học truyền máu, tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xét nghiệm y học.

- Đối với Kỹ thuật Y hạng III (Cử nhân công nghệ sinh học) khoa Miễn dịch Di truyền phân tử, Trung tâm HHTM tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ sinh học.

- Đối với Kỹ thuật Y hạng IV (Kỹ thuật viên cao đẳng) khoa Chẩn đoán hình ảnh Tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật y học trở lên chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y học.

- Đối với Kỹ thuật Y hạng IV (Kỹ thuật viên cao đẳng) khoa Phục hồi chức năng Tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật y học trở lên chuyên ngành Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng

- Đối với Kỹ thuật Y hạng IV(Kỹ thuật viên cao đẳng) khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

- Đối với kỹ sư hạng III (kỹ sư điện tự động – Tự động hóa xí nghiepj công nghiệp, kỹ sư hệ thống điện, kỹ sư kỹ thuật điện) Phòng Vật tư trang thiết bị y tế, phòng công nghệ thông tin tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành hệ thống điện, điện tự động – Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp, kỹ thuật điện, điện tử viễn thông.

- Đối với kỹ sư hạng III ( Kỹ sư môi trường) khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành môi trường.

- Đối với Chuyên viên (Cử nhân Luật) Phòng Tổ chức cán bộ tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật.

- Đối với Chuyên viên (Cử nhân công tác xã hội; Cử nhân khoa học quản lý) Phòng công tác xã hội tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khoa học quản lý, công tác xã hội.

- Đối với Chuyên viên (Cử nhân hành chính học, cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân quản trị văn phòng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Thạc sỹ quản lý kinh tế. cử nhân xây dựng đảng, chính quyền) tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng đảng, chính quyền; quản trị kinh doanh; hành chính học, quản trị văn phòng, ThS. Quản trị kinh doanh. Thạc sỹ quản lý kinh tế.

2.2. Tiêu chuẩn về trình độ Ngoại ngữ, Tin học

a) Trình độ Ngoại ngữ đối với các chức danh nghề nghiệp hạng III:  Có một trong các chứng chỉ sau:

- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Chứng chỉ tiếng Anh A2 trở lên theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

b) Trình độ Ngoại ngữ đối với các chức danh nghề nghiệp hạng IV: Có một trong các chứng chỉ sau:

- Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

- Chứng chỉ tiếng Anh A trở lên theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chứng chỉ tiếng Anh A1 trở lên theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.3, Trình độ Tin học đối với chức danh nghề nghiệp hạng III và hạng IV: Có một trong các chứng chỉ sau:

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT  ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Chứng chỉ Tin học ứng dụng A,B,C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 đã được cấp trước ngày 10/8/2016 (ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT có hiệu lực)

- Các Chứng chỉ tin học quốc tế IC3 và MOS./.         

3. Số lượng viên chức cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm (Biểu chi tiết kèm theo)

4. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (30 ngày):

Từ ngày  25/10/2019 đến ngày  23/11/2019.

Phiếu đăng ký dự tuyển thí sinh làm theo mẫu ban hành tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Hoặc thí sinh có thể nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại phòng Tổ chức cán bộ của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

5. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, địa chỉ: Sô 479 đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, điện thoại: 02083.854.756. Lưu ý: Thí sinh đến nộp trực tiếp, nộp kèm 02 phong bì có dán tem.

6. Hình thức và nội dung xét tuyển

6.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

6.2. Vòng 2:

- Đối với chức danh chuyên môn, nghề nghiệp: Bác sĩ, Cử nhân công tác xã hội, Dược sỹ, Cử nhân khoa học quản lý, Cử nhân xây dựng Đảng chính quyền, Kỹ sư điện tự động – Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp, Kỹ sư hệ thống điện, kỹ sư kỹ thuật điện, Cử nhân Luật, cử nhân quản trị kinh doanh, Cử nhân Hành chính học, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Kỹ sư môi trường, Cử nhân quản trị văn phòng, cử nhân kế toán: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn 30 phút.

- Đối với các chức danh chuyên môn, nghề nghiệp khác: Thực hành để kiểm tra về kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian thực hành do Giám đốc bệnh viện quyết định.

7. Thời gian xét tuyển

- Thời gian xét tuyển vòng 1: Dự kiến từ ngày 29/11/2019 đến ngày 06/12/2019.

- Thời gian xét tuyển vòng 2: Dự kiến từ ngày 28/12/2019 đến ngày 07/01/2020.

8. Địa điểm xét tuyển: Tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Số 479 đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, điện thoại: 02083.854.756 .

Thí sinh xem thông tin chi tiết trên website Bệnh viện: www.bvdktuthainguyen.gov.vn hoặc liên hệ với phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên theo địa chỉ và điện thoại trên.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Nguyễn Công Hoàng

TNĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Căn cứ vào Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/06/2012; Căn cứ vào Nghị định số 115/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. Công an huyện Đại Từ...
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Dưới đây là một số thay đổi quan trọng của Luật này:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt: Chào mừng chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 Số 105/Tháng 07 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE