Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và nhu cầu sử dụng viên chức của các đơn vị. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020, cụ thể như sau:

 
I. SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤNG, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
 
1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu (chi tiết theo biểu đính kèm)
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
 
Người đăng ký dự tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT đợt 2 năm 2020 phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây:
 
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
 
a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
 
b) Đủ 18 tuổi trở lên;
 
c) Có đơn dự tuyển; 
 
d) Có lý lịch rõ ràng được UBND xã (phường) nơi cứ trú xác nhận;
 
đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;
 
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
 
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
 
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 
II. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU
 
1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức
 
1.1. Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2018 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
 
1.2. Sau khi có thông báo công nhận kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển phải đến Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) … theo yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:
 
a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
 
b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 
1.3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
 
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
 
2. Lệ phí dự tuyển
 
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp lệ phí: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) cùng thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.
 
3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
 
- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (30 ngày): Từ ngày 23/12/2020 đến hết ngày 23/01/2021 (trong giờ hành chính).
 
- Nơi nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên - Tổ 11, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)
 
Lưu ý: Thí sinh đến nộp trực tiếp, nộp kèm 02 phong bì có dán tem.
 
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
 
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
 
2. Nội dung 
 
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
 
1. Vòng 1: 
 
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
 
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 
 
a) Hình thức thi: Phỏng vấn.
 
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 
c) Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm
 
c) Thời gian thi phỏng vấn: 30 phút.
 
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
 
(Chi tiết lịch xét tuyển được Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tới thí sinh theo quy định)
 
3. Xác định người trúng tuyển
 
3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
 
a) Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 
3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 3.1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
 
3.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
 
4. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
 
4.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:
 
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
 
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
 
4.2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo đối tượng trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
 
Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức chức đợt 2 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên.
 

.
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Nhà máy Luyện gang của Công ty CP luyện kim đen Thái Nguyên được xây dựng và đi vào sản xuất năm 2013, với sản phẩm là gang thỏi phục vụ cho ngành Đúc cơ khí chế tạo và Luyện kim. Đến năm 2017, Công ty đã đầu tư mở rộng nhà máy cả về chiều sâu và...
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng SỐ BÁO XUÂN TÂN SỬU (Tết Âm lịch 2021) Số Báo Tết Dương lịch 2021 Số 112+113/Tháng 2+3 năm 2021-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE