Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Võ Nhai lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 Lựa chọn những giải pháp mang tính đột phá
Cập nhật ngày: 05/08/2020 08:31 (GMT +7)
 Lãnh đạo huyện Võ Nhai kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án hồ sinh thái - công viên cây xanh ở thị trấn Đình Cả.
Lãnh đạo huyện Võ Nhai kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án hồ sinh thái - công viên cây xanh ở thị trấn Đình Cả.

Võ Nhai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, mỗi tên núi, tên sông nơi đây được gắn với vùng An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong tiến trình phát triển của địa phương, 5 năm qua (2015-2020), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, tạo sự chuyển biến tích cực trong tư duy và hành động, hoàn thành tốt các mục tiêu được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Từ đó tạo nền móng vững chắc để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có tính đột phá của địa phương trong 5 năm tới…

Nhiệm kỳ 2015-2020 ghi nhiều dấu ấn phát triển của huyện Võ Nhai với 12/14 chỉ tiêu chính trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân 6,4%/năm (vượt mục tiêu 0,4%). Trong cơ cấu kinh tế của huyện, công nghiệp, xây dựng đã vươn lên chiếm tỷ trọng lớn nhất (54,8%), trong khi ở nhiệm kỳ trước, lĩnh vực nông - lâm nghiệp dẫn đầu về tỷ trọng. Sự chuyển dịch theo hướng tích cực này đưa giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 7%/năm.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của huyện trong nhiệm kỳ 2020-2025:
* Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu tăng bình quân 7,1%/năm;
* Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 35%; công nghiệp, xây dựng 56%; thương mại dịch vụ 9%;
* Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 5,5%/năm;
* Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 8%/năm; trong đó giá trị sản xuất công nghiệp địa phương tăng bình quân 10%/năm;
* Thu cân đối ngân sách tăng từ 10%/năm trở lên; 
* Phấn đấu đến năm 2025 có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới;
* Tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm từ 3% trở lên.
* Chỉ tiêu về xây dựng Đảng: Tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm đạt từ 2,5% trở lên so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ; trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương phát triển, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế trong thẩm quyền, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư. Huyện đã hoàn thiện quy hoạch và triển khai thực hiện dự án Cụm công nghiệp Cây Bòng (xã La Hiên), Cụm công nghiệp Trúc Mai. Bên cạnh đó, nhiều công trình, dự án trọng điểm của huyện cũng được triển khai đã góp phần thay đổi kết cấu hạ tầng ở địa phương. Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 ước đạt 6.380 tỷ đồng. Trong đó, huyện tập trung vào nâng cấp hệ thống đường giao thông, hoàn thành dự án cấp điện nông thôn, xây dựng mới trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, trụ sở làm việc… 

Là địa phương vùng cao, xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn nên Võ Nhai xác định phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ngành nông nghiệp chuyển dần sang phát triển sản xuất hàng hoá, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất với trọng tâm là các sản phẩm nông nghiệp của địa phương bảo đảm chất lượng, hiệu quả kinh tế cao và đáp ứng được nhu cầu thị trường. Trong số này, chè và cây ăn quả dần trở thành loại cây thế mạnh của địa phương đem lại thu nhập cao cho người dân.

Hiện nay, diện tích chè toàn huyện Võ Nhai là 1.305ha với 11 làng nghề chè; sản lượng chè búp tươi đạt trên 11.300 tấn/năm, tăng hơn 68% so với năm 2015. Tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện đạt 1.515ha tăng 57% so với năm 2015, trong đó đã hình thành một số vùng sản xuất cây ăn quả tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Na (La Hiên), bưởi (Tràng Xá), ổi (Phú Thượng), cam (Lâu Thượng) cho thu nhập từ 400-800 triệu đồng/ha/năm... 

Đến năm 2020, huyện Võ Nhai đã xây dựng nhiều vùng chuyên canh cây ăn ủa tập trung. Trong ảnh: Vùng chuyên canh na tại xã La Hiên.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng được huyện xác định là khâu “then chốt”. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ ở đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Thường trực Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy hàng năm đều có kế hoạch làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn, đối thoại trực tiếp với nhân dân để nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến của nhân dân và cơ sở để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị và giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Dù còn không ít khó khăn, thách thức ở phía trước nhưng những kết quả đã đạt được là căn bản, giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Võ Nhai có động lực, cơ sở để đề ra và thực hiện thắng lợi những mục tiêu lớn hơn trong giai đoạn tiếp theo. Mục tiêu tổng quát cho 5 năm tới là: Đoàn kết, đổi mới, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng huyện Võ Nhai phát triển bền vững. 

Để thực hiện tốt mục tiêu này, Đảng bộ huyện đã lựa chọn các giải pháp mang tính đột phá đó là: Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển hạ tầng xã hội nhất là hạ tầng giao thông ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của huyện; tập trung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật để nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm gắn với xúc tiến thương mại; xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển du lịch huyện Võ Nhai giai đoạn 2020-2025; xây dựng và thực hiện Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo, giáo dục, quản lý, bố trí sử dụng cán bộ từ huyện đến cơ sở bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ...

Phạm Văn Thọ
(Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai)
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp Bưu chính hàng đầu tại Việt Nam, với sứ mệnh: “Phục vụ cộng đồng và gắn kết mọi người bằng dịch vụ chất lượng, thân thiện, hiện đại”. Nhằm thực hiện chiến lược trở thành “Thương hiệu xuất sắc tại Việt...
Bộ luật Lao động 2019 và Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi và hưởng nguyên lương (không bị giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi) từ ngày 01/01/2021 sau đây:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt Kỷ niệm 75 năm CMT8, Quốc khánh 2-9 Số 107/Tháng 09 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE