Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025: Nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo (Kỳ III)
Cập nhật ngày: 29/10/2020 15:57 (GMT +7)
 Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ huyện Phú Bình đề ra trong giai đoạn 2020-2025 là tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án có tiềm năng đầu tư vào địa bàn. Trong ảnh: San lấp mặt bằng khu B - Khu công nghiệp Điềm Thụy. Ảnh: T.Q
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ huyện Phú Bình đề ra trong giai đoạn 2020-2025 là tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án có tiềm năng đầu tư vào địa bàn. Trong ảnh: San lấp mặt bằng khu B - Khu công nghiệp Điềm Thụy. Ảnh: T.Q

Nhìn lại các đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn tỉnh có thể nhận thấy, một trong những thành công lớn nhất là công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, công tâm, khách quan, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự nhất trí cao. Những nơi nào có vấn đề về mất đoàn kết nội bộ thì phải tập trung giải quyết, xử lý thay thế nhân sự; nếu nhân sự dự kiến không trúng cử cấp ủy thì đó là quyền quyết định cao nhất của đại hội.

 Bài học nào sau đại hội?

 Tập trung ổn định tổ chức bộ máy

Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội, các chi, đảng bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, thông qua chương trình hành động và xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nội dung nghị quyết vào cuộc sống. Đối với những đơn vị có nhân sự giới thiệu không trúng cử như dự kiến, nhất là với chức danh cán bộ chủ chốt thì việc kiện toàn tổ chức và công tác tư tưởng cho cán bộ được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Đối với Đảng bộ thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ), do Đại hội bầu khuyết chức danh Bí thư Đảng ủy nên đến đầu tháng 7-2020, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thị trấn được tổ chức để kiện toàn bộ máy. Để bảo đảm công tác lãnh đạo, điều hành các nhiệm vụ, Huyện ủy Đồng Hỷ đã ban hành Thông báo số 1021-TB/HU ngày 7/8/2020 để giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Quang Chung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Cầu phụ trách, điều hành Đảng bộ thị trấn.

Đối với Đảng bộ xã Tiên Hội (Đại Từ), Đề án nhân sự BCH Đảng bộ xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 có 13 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm Bí thư và 2 Phó Bí thư đã được Huyện ủy Đại Từ duyệt. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến được bầu vào BCH, Ban Thường vụ Đảng ủy xã khóa mới và giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Tuy nhiên, do uy tín của bản thân đồng chí đó đối với các đảng viên không cao nên khi bầu chỉ đứng thứ 14/15 trong danh sách, không trúng cử BCH. Hiện nay, trường hợp này đã có đơn xin và được đồng ý cho nghỉ chế độ theo tinh thần Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Để bảo đảm công tác nhân sự, Huyện ủy Đại Từ đã điều động, luân chuyển 1 cán bộ ở xã Bình Thuận sang làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiên Hội; đồng thời điều động ngược 1 cán bộ ở xã Tiên Hội sang nhận công tác tại xã Bình Thuận.

Những năm gần đây, Đảng bộ huyện Đại Từ đã chỉ đạo các xã có tiềm năng, thế mạnh chú trọng phát triển các vùng trồng cây ăn quả tập trung, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong ảnh: Một mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập cao ở xóm Quang Trung, xã Bản Ngoại. Ảnh: Hồng Tâm

Hay đối với Đảng bộ xã Ôn Lương (Phú Lương), đồng chí Nguyễn Văn Thương, Bí thư Đảng ủy xã thông tin: Tại Đại hội Đảng bộ xã có 9 đồng chí trong BCH khóa cũ tái cử, trong đó 1 đồng chí nguyên là Trưởng Công an xã không trúng cử. Với trường hợp này, khi thực hiện quy trình 5 bước về công tác nhân sự thì kết quả đạt phiếu tín nhiệm cao, trong công việc chuyên môn cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được mọi người quý mến. Từ khi thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở (tháng 3-2020), xã đã bố trí đồng chí sang là cán bộ đài truyền thanh; sau đại hội thì kiêm nhiệm thêm vai trò cán bộ nông thôn mới không chuyên trách. Do đã làm tốt công tác tư tưởng nên đồng chí vui vẻ chấp hành sự phân công. Theo dự kiến, năm 2021, HĐND xã sẽ đưa đồng chí vào danh sách bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND hoặc Phó Chủ tịch UBND xã…

Chuẩn bị kỹ lưỡng là yếu tố quyết định thành công

Đánh giá nguyên nhân thành công các đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở, nhất là về vấn đề nhân sự có nhiều yếu tố. Đó là làm tốt công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận; thực hiện tốt luân chuyển để thử thách, rèn luyện; công tác đánh giá cán bộ khách quan... Tất cả đều phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học và linh hoạt trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND T.X Phổ Yên: “Có thể thấy một số trường hợp được giới thiệu nhưng không trúng cử cấp ủy thể hiện tính khách quan, dân chủ trong đại hội, quyền quyết định thuộc về đại biểu; uy tín và một phần năng lực công tác của cán bộ chưa bảo đảm. Rút kinh nghiệm, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ T.X Phổ Yên sẽ tiếp tục quan tâm, coi trọng hơn nữa công tác cán bộ, nhất là việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận; tăng cường luân chuyển, bố trí để cán bộ rèn luyện, trưởng thành”…
Đồng chí Đinh Quang Ấn, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: “Cần nhìn nhận việc bầu cấp ủy trong đại hội là xem xét cả quá trình đào tạo, bồi dưỡng và sàng lọc cán bộ; phân công nhiệm vụ và yêu cầu mới cho giai đoạn tiếp theo. Quán triệt điều này để những người trúng cử không có tâm lý thỏa mãn, mà cần nỗ lực và cố gắng hơn nữa. Hoàn thành đại hội và lựa chọn được đội ngũ cấp ủy khóa mới chỉ là thành công bước đầu, công tác tác cán bộ phải thực hiện thường xuyên và liên tục; thực hiện tốt nguyên tắc là nắm chắc về con người, giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường và đánh giá cán bộ thực sự công tâm, khách quan”...

Với Phú Bình - Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm, các tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt các bước chuẩn bị nhân sự theo quy trình, đúng nguyên tắc và bảo đảm sự đoàn kết, dân chủ. Toàn bộ 48/48 tổ chức cơ sở đảng đã bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy; các đồng chí bí thư, phó bí thư trúng cử theo đúng đề án nhân sự do Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt với tỷ lệ tín nhiệm cao.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hưởng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Bình cho biết: Để có kết quả này, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện quán triệt, triển khai các văn bản của cấp ủy các cấp, ban hành kế hoạch hướng dẫn chuẩn bị đại hội và nhân sự cấp ủy. Quá trình thực hiện công tác nhân sự cấp ủy các cấp được tiến hành trên cơ sở phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể và cán bộ đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự. Cùng với đó, Huyện ủy Phú Bình cũng làm tốt công tác thẩm tra, xác minh, rà soát các nhân sự; tiến hành khảo sát quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực, uy tín từ đầu nhiệm kỳ của nhân sự để có đánh giá chính xác; xem trọng công tác xác minh, làm rõ thông tin dư luận liên quan đến nhân sự một cách kịp thời, tập trung giải quyết tốt tình hình ở cơ sở, nhất là những nơi có vấn đề phức tạp, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Đối với Đảng bộ huyện Định Hóa, một trong những kinh nghiệm tổ chức thành công đại hội các cấp là làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Nhờ làm tốt quy trình về nhân sự, trên địa bàn huyện có gần 20 cán bộ chủ chốt cấp xã có đơn xin nghỉ trước tuổi; trong số này có 3 trường hợp là Bí thư Đảng ủy các xã Phượng Tiến, Sơn Phú và thị trấn Chợ Chu xin nghỉ mặc dù vẫn đủ điều kiện về tuổi để tái cử theo quy định. Trước thềm Đại hội, Huyện ủy Định Hóa cũng điều động, luân chuyển 4 cán bộ ở các phòng, ban chuyên môn của huyện về để giới thiệu bầu chức danh chủ chốt khóa mới. Đây là những cán bộ trẻ, nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn và năng lực làm việc. Thực tế khi bầu thì các trường hợp này đều trúng cử chức vụ Bí thư Đảng ủy với tỷ lệ tín nhiệm cao. 

Lãnh đạo Đảng ủy Công ty CP Gang thép Thái Nguyên cũng nhận định: Kết quả đại hội ở đơn vị cho thấy, đa số người mới trúng cử là cán bộ trẻ, có năng lực và nhiệt tình trong công tác. Do vậy, đối với công tác nhân sự giới thiệu bầu cấp ủy cần đặc biệt coi trọng chất lượng, coi đây là tiêu chuẩn chính; đồng thời có đánh giá chính xác cán bộ cả về phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín và kết quả công tác.

Bên cạnh những ý kiến nêu trên, đánh giá kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ rõ bài học kinh nghiệm trong công tác nhân sự đại hội. Đó là phải tiến hành từng bước chặt chẽ, thận trọng, kỹ lưỡng; chủ động nắm chắc tình hình nhân sự, kịp thời xử lý các tình huống ngoài dự kiến. Khi xử lý các tình huống phát sinh trong tổ chức đại hội, nhất là công tác nhân sự, bầu cử phải luôn giữ vững và thực hiện đúng nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo phương châm thận trọng, chặt chẽ, kịp thời, xem xét xử lý từng vấn đề độc lập trong tổng thể vướng mắc, kiên quyết không vì khó khăn trước mắt, vì điều kiện thời gian mà để xảy ra tình trạng lấy sai để sửa sai. Từng cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu phải đề cao trách nhiệm nêu gương, bảo đảm đúng quy định, thật sự công tâm, trong sáng, dân chủ và khách quan. Những vấn đề khó, phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau thì càng phải giữ đúng nguyên tắc, thực hiện nhất quán, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và quyết định theo đa số…

Nhóm P.V Xây dựng Đảng
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
UBND thành phố thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Thái Nguyên năm 2020, cụ thể như sau:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt: Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 Số 109/Tháng 11 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE