Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

Chào mừng Đại hội Đảng bộ T.P Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 Xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững
Cập nhật ngày: 14/08/2020 08:34 (GMT +7)
 T.P Thái Nguyên luôn chú trọng công tác quy hoạch và phát triển đô thị theo hướng bền vững, xanh - sạch - đẹp. Trong ảnh: Khu vực trung tâm Thành phố hôm nay.
T.P Thái Nguyên luôn chú trọng công tác quy hoạch và phát triển đô thị theo hướng bền vững, xanh - sạch - đẹp. Trong ảnh: Khu vực trung tâm Thành phố hôm nay.

Với sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ T.P Thái Nguyên, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thành phố đã có bước phát triển nhanh, mạnh trong tất cả các lĩnh vực. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ giữ vai trò chủ đạo. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều đổi mới, quốc phòng -an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đạt nhiều kết quả quan trọng.

  Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của T.P Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2015-2020: 
- Tốc độ tăng trưởng bình quân của các ngành sản xuất trong giai đoạn 2016-2020 đạt 15,75%/năm (mục tiêu là tăng trên 15%/năm). 
- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương đến năm 2020 đạt 8.500 tỷ đồng (vượt gần 1.500 tỷ đồng so với mục tiêu Nghị quyết) 
- Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,9% (mục tiêu là 1,3%), tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,0% (vượt mục tiêu 0,5%).
- Trong công tác xây dựng Đảng: Hàng năm có trên 98% các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (vượt chỉ tiêu 14%), kết nạp 2.180 đảng viên mới (tăng 1.280 đảng viên so với mục tiêu Nghị quyết); 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn về trình độ theo quy định.

Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ T.P Thái Nguyên đã cụ thể hóa bằng 17 chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết, Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu được Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. 

Xác định thu hút đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp, huy động có hiệu quả nguồn vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thành phố cũng tập trung đầu tư cho ngành Công nghiệp theo quy hoạch tổng thể của tỉnh, của vùng và cả nước theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường; thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp; chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Thành phố cũng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung giải phóng mặt bằng, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư... Nhờ đó đến nay, đã có gần 100 dự án được triển khai trên địa bàn với tổng số vốn trên 100 nghìn tỷ đồng, đầu tư vào nhiều lĩnh vực.

Cùng với thu hút đầu tư, Thành phố đẩy mạnh khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển dịch vụ, thương mại, coi đây là ngành mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế. Theo đó, các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch được đẩy mạnh kết hợp với phát triển dịch vụ truyền thống. Hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị và các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn phát triển nhanh, đáp ứng nhu cầu sản xuất và mua sắm của nhân dân. Năm 2020, tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ - thương mại của Thành phố đạt 18,15% (tăng 2,2% so với đầu nhiệm kỳ), tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội duy trì mức tăng bình quân trên 15%/năm. 

Mặc dù diện tích đất nông nghiệp không ngừng bị thu hẹp qua các năm do thực hiện các dự án lớn của tỉnh và Thành phố, song nhờ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nên giá trị thu nhập trên 1ha đất trồng trọt trên địa bàn không ngừng tăng (năm 2020 đạt 135 triệu đồng/ha, tăng 30 triệu đồng/ha so với năm 2015). Đến nay, Thành phố đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, chuyên canh với những giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, năm 2016, Thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ và được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Đến nay, trên địa bàn thành phố đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, chuyên cnah, đặc biệt là sản phẩm chè Tân Cương ngày càng khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Trong ảnh: Nhân dân xã Tân Cương thu hái chè.

Một trong những điểm nhấn của Thành phố là trong nhiệm kỳ qua đã thực hiện tốt quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt, địa giới hành chính được điều chỉnh, không gian đô thị được mở rộng. BCH Đảng bộ Thành phố cũng chỉ đạo huy động mọi nguồn lực, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị văn minh, hiện đại, giữ vững các tiêu chí đô thị loại I. Giai đoạn 2016-2019, T.P Thái Nguyên liên tục được Bộ Xây dựng, Hiệp hội các đô thị Việt Nam khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp” gắn với tăng trưởng xanh và chống biến đổi khí hậu. 

Với mục tiêu phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, BCH Đảng bộ Thành phố đã tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có những chuyển biến tích cực. 5 năm liên tục, Đảng bộ Thành phố được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Thành phố vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng - an ninh; đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng T.P Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại. 

Để đạt được mục tiêu này, Thành phố đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm giải pháp thực hiện, đặc biệt là 3 khâu đột phá: Một là phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng tăng trưởng các loại hình dịch vụ - thương mại; tăng cường thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án, công trình trọng điểm, tạo bước đột phá trong phát triển Thành phố theo hướng đô thị thông minh. Hai là xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân. Ba là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực dịch vụ - thương mại, công nghiệp lắp ráp, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu trở thành một trong những trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao của khu vực theo định hướng phát triển chung của tỉnh…

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, tin tưởng rằng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thành phố sẽ đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng T.P Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, xứng với tầm vóc đô thị loại I.

Đoàn Thị Hảo
(Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên)
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
1. Số lượng: 1.000 tấn , trong đó: - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình: 300 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên: 400 tấn; - Chi cục Dự trữ Nhà nước TP Thái Nguyên: 300 tấn;
Bộ luật Lao động 2019 và Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi và hưởng nguyên lương (không bị giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi) từ ngày 01/01/2021 sau đây:
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số đặc biệt Kỷ niệm 75 năm CMT8, Quốc khánh 2-9 Số 107/Tháng 09 năm 2020-Báo Hằng tháng

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE