Bao Thai Nguyen dien tu

Tin tuc tong hop hang ngay, tin trong tinh Thai Nguyen

GÓP Ý VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XX: Xây dựng xã hội học tập góp phần phát triển kinh tế - xã hội
Cập nhật ngày: 09/04/2020 09:44 (GMT +7)

Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đăng trên Báo Thái Nguyên số 6426 ra ngày 3/4/2020, thay mặt Hội Khuyến học tỉnh, tôi có đôi điều góp ý về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng XHHT là mục tiêu quan trọng của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X ngày 13/4/2007 đã nhấn mạnh “xây dựng XHHT là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục ở nước ta”. Để thực hiện chủ trương đó, ngày 20/02/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 281/QĐ-TTg về đẩy mạnh  phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; ngày 10/6/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1139/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch về đẩy mạnh  phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020.

Năm năm qua (2015-2020), Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường chỉ đạo thực hiện, Hội Khuyến học tỉnh đã làm nòng cốt liên kết với MTTQ, các đoàn thể và lực lượng xã hội tiến hành vận động phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập trên địa bàn toàn tỉnh. Tính đến đầu năm 2020, toàn tỉnh đã công nhận được 70% số gia dình đạt “Gia đình học tập”, 67% số dòng họ đạt “Dòng họ học tập” và 75% số cộng đồng đạt “Cộng đồng học tập” (Các mô hình trên đến đầu năm 2020 đều đã vượt chỉ tiêu mà Quyết định số 1139/QĐ-UBND của UBND tỉnh đề ra).

Ngày 10/5/2019,  Ban Bí thư đã có Kết luận số 49-KL/TW chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 11-CT/TW. Trong đó yêu cầu: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong xây dựng XHHT; việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp, trước hết là người đứng đầu…

Tuy nhiên, trong mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chưa đề cập đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh. Theo tôi, Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư cần được quán triệt, thể hiện tinh thần chỉ đạo trong Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm xây dựng tỉnh sớm có nhiều huyện, thành phố, thị xã trở thành “huyện học tập”, “thành phố học tập”, “thị xã học tập” và tỉnh Thái Nguyên sớm trở thành “tỉnh học tập”. Cùng với các giải pháp cụ thể về phát triển giáo dục - đào tạo, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT sẽ tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động lành nghề... góp phần giúp tỉnh ta phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Lê Duy Vỵ
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
Video Clip nổi bật Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Vì An toàn giao thông Thái Nguyên 2017 Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cuộc thi ảnh báo chí “Thái Nguyên trên đường phát triển” Các ca khúc về Thái Nguyên CHUYÊN MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hỏi đáp pháp luật Thông tin tuyên dụng Số 103/Tháng 05 năm 2020-Báo Hằng tháng Số đặc biệt: Chào mừng chiến thắng 30-4 và Quốc tế lao động 1-5

Khởi công từ năm 2017, khách sạn 5 sao M'gallery Cát Bà sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển quần đảo Cát Bà trở thành Trung tâm Du lịch sinh thái biển đẳng cấp quốc tế. Dự án do Công ty CP Trường Bình Minh đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư của cả hai giai đoạn hơn 900 tỷ...

LIÊN KẾT WEBSITE