Lễ nhận Quốc thư đầu tiên trên ATK
Cập nhật ngày: 29/03/2012 15:05
Bác Hồ với đồng chí Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ATK Định Hóa
Bác Hồ với đồng chí Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại ATK Định Hóa

Ngày 1/9/1954, tại đồi Giang, xã Độc Lập nay là xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận Quốc thư của Đại sứ Trung Quốc La Quí Ba. Đây là Lễ nhận Quốc thư đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Dự Lễ trình Quốc thư của Đại sứ Trung Quốc về phía Việt Nam có các đồng chí: Phạm Văn Đồng; Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh quân đội Nhân dân Việt Nam; Nguyễn Cơ Thạch, Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao; Vũ Đình Huỳnh, phụ trách lễ nghi kiêm Xứ trưởng giao tế Bộ Ngoại giao.

 

Về phía Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có Đại sứ La Quí Ba; Tham tán Tạ Sủng Thu; Bí thư thứ hai Tào Quế Sinh, Bí thư thứ ba Lý Tô Quang và các chuyên gia Trung Quốc sang giúp ta trước khi diễn ra Lễ trình Quốc thư.

 

Đại sứ La Quí Ba đã thay mặt Chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân Trung Quốc đọc diễn từ kính chào Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Diễn từ của Đại sứ có đoạn: Tôi tin tưởng rằng từ nay về sau trong những ngày hòa bình, sự đoàn kết hữu hảo và hợp tác thêm giữa hai nước chúng ta không những làm cho tình hữu nghị anh em truyền thống giữa nhân dân hai nước ngày càng được phát triển và củng cố mà sẽ giúp cho việc tăng cường lực lượng hòa bình dân chủ do Liên Xô dẫn đầu, giúp cho việc giữ gìn và củng cố hoà bình ở châu Âu và thế giới.

 

Tiếp theo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lời đáp từ nhấn mạnh: Bây giờ hòa bình đã trở lại, nhiệm vụ của chúng tôi là: triệt để thi hành đình chiến, củng cố hòa bình thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ trong toàn quốc. Đồng thời cùng nước láng giềng Đông Nam Á ăn ở hòa bình với nhau, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau giữ gìn hòa bình lâu dài ở châu Á và thế giới. Đó là những nhiệm vụ to lớn và nặng nề, chúng tôi tin rằng nước Trung Hoa nhân dân Cộng hòa cùng các nước bạn sẽ giúp đỡ chúng tôi như anh em. Nhiệm vụ của đồng chí Đại sứ là ra sức tăng cường và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc ta. Nhân dân và chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhất định cố gắng giúp đồng chí hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang ấy…

 

Sau Lễ trình Quốc thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn Đại sứ duyệt đội tiêu binh ngay trên sườn đồi Giang (có đội kèn cử quốc thiều hai nước). Sau đó, trong không khí vui vẻ, đầm ấm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp và nói chuyện thân mật với Đại sứ ngay tại sườn đồi Giang

 

Từ Lễ nhận Quốc thư đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra ở đồi Giang, xã Độc Lập thuộc ATK Đại Từ đến nay đã gần 70 năm. Mối quan hệ thân thiện hợp tác, mở rộng giữa nước ta với các nước trên thế giới có cội nguồn từ ATK Thái Nguyên trong kháng chiến chống Pháp và những ngày tháng đầu tiên sau hòa bình lập lại.

TNĐT (b/s)