Sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng
Cập nhật ngày: 20/06/2018 09:29

Với chủ đề “Tuổi trẻ Thái Nguyên sáng tạo, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã và đang được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tích cực hưởng ứng. Dưới đây là những con số, hoạt động nổi bật dự kiến thực hiện trong Chiến dịch.

Huy Toản