Giữ vững niềm tin cho các nhà đầu tư
Cập nhật ngày: 21/06/2018 19:46

Liên tục các nhà máy mới có công nghệ hiện đại đi vào sản xuất; Dự án xin tăng vốn đầu tư, mở rộng quy mô ssanr xuất, kinh doanh ngày một nhiều hơn biểu thị cho những cam kết của tỉnh Thái Nguyên về một môi trường đầu tư tiềm năng và bền vững.

 

Kim Ngân - Mạnh Hùng