Mong mỏi những nhịp cầu
Cập nhật ngày: 27/06/2018 17:55

Theo thống kê của Sở Giao thông - Vận tải, toàn tỉnh còn khoảng 100 vị trí bức thiết cần sớm được xây cầu và 13 bến đò ngang cần được xóa bỏ...

 

Kim Ngân