Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. TNĐT đăng tải toàn văn bài phát biểu này.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII được tổ chức ngay sau thời điểm Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị lần thứ 7, khóa XII; Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng; Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 đã thành công tốt đẹp.

Về Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, diễn ra từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về 3 đề án, và đã thống nhất cao về việc ban hành 3 nghị quyết (số: 26, 27, 28) để tổ chức thực hiện, và xem xét về một số nội dung quan trọng khác như:

Đối với NQ số 26-NQ/TW  “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Nghị quyết này được ban hành trên cơ sở tổng kết thực tiễn sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết TW3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ”; bên cạch những mặt ưu điểm đã được, cũng đã bộc lộ những tồn tại hạn chế, như:
 Đội ngũ cán bộ tuy có đông nhưng không mạnh, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ còn xảy ra ở nhiều nơi; sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế; bộ máy tổ chức còn quá cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian, chồng chéo và bất cập; tình trạng chạy chức, chạy quyền; bổ nhiệm siêu tốc, thần tốc, thiếu tiêu chí, quy trình, người nhà, người thân... còn diễn ra khá phổ biến; công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu.

Điểm mới trong Nghị quyết này là thống nhất nhận thức về “chiến lược cán bộ” và “cán bộ cấp chiến lược”; mục tiêu, quan điểm; tăng cường kiểm soát quyền lực, thanh tra, kiểm tra; bổ sung sửa đổi quy trình, quy định cho phù hợp hơn; đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ, luân chuyển, điều động, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm; kiên quyết xoá bỏ tệ chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy tuổi ...

Đồng thời kiên quyết thu hồi các quyết định bổ nhiệm không đúng; coi trọng việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương;đồng thời khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác ở những nơi có điều kiện, nhất là chủ tịch UBND các cấp; mở rộng một số mô hình thí điểm, rút kinh nghiệm, chỉ đạo tiếp mang tính khả thi và hiệu quả hơn.

Đối với NQ số 27-NQ/TW  “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”. Nghị quyết này được ban hành trên cơ sở kết quả đã qua 4 lần tổng kết về cải cách (1960, 1985, 1993 và 2003), trong đó có 2 lần cuối đã được áp dụng đường lối đổi mới theo cơ chế thị trường, định hướng XHCN.

Điểm mới trong Nghị quyết này xác định “Chính sách tiền lương” là một chính sách đặc biệt quan trọng, trong hệ thống chính sách về kinh tế - xã hội, có liên quan trực tiếp đến nền kinh tế, thị trường lao động, và đời sống của người hưởng lương; xác định tiền lương phải là “nguồn thu nhập chính, đảm bảo đời sống cho người lao động và gia đình họ”, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bổ sung tiền thưởng trong cơ cấu tiền lương; bãi bỏ hàng loạt phụ cấp và khoản chi ngoài lương; không bổ sung các loại phụ cấp mới theo nghề.
 Lương mới, thống nhất được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị bắt đầu từ đầu 2021.

Đối với NQ số 28-NQ/TW  “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Điểm nhấn của Nghị quyết này, xác định “chính là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, ổn định chính trị xã hội, ổn định đời sống nhân dân”. Do đó việc phát triển hệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội (BHXH) là vô cùng quan trọng trong giai đoạn hiện nay, theo phương châm “Phát triển hệ thống BHXH chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập, hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”; phát triển hệ thống linh hoạt, đa dạng, đa tầng, tương thân, tương ái, theo hướng bao phủ toàn dân, áp dụng nguyên tắc “đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng và chia sẻ”.

Đồng thời cũng tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã đồng ý để đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW, thôi giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW; Bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên TW Đảng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW; Bầu bổ sung đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW, vào Ban Bí thư TW Đảng khóa 12. Ngoài ra, Ban Chấp hành TW Đảng cũng đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế TW bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngay sau các NQ của Hội nghị TW7 ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, 2 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm phó trưởng ban, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số đồng chí thủ trưởng các đơn vị có liên quan là thành viên; đồng thời thành lập 2 tổ giúp việc, phân công 2 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách.

Ngày 29-6 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai 3 NQ trên, bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu TW tới 21 điểm cầu của tỉnh, với tổng số 3.665 cán bộ lãnh đạo quản lý từ cấp phòng trở lên của tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã tham dự; riêng Huyện Đại Từ đã nối trực tuyến đến tới các điểm cầu của các đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện.

Về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, được diễn ra từ ngày 21-5 đến ngày 15-6-2018, đã thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2018; thông qua NQ phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, trong đó, yêu cầu Chính phủ tăng cường có những giải pháp tích cực để khắc phục những tồn tại, hạn chế, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường quản lý vốn đầu tư, nợ công và bội chi ngân sách, bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia.

Quốc hội cũng đã xem xét, thông qua 7 dự án luật như: Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Đồng thời cho ý kiến về 9 dự án luật khác như: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá; Luật Cảnh sát biển; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Công an nhân dân (sửa đổi)), làm cơ sở để các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp tục nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới.

Riêng đối với Dự án “Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt”, trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các tầng lớp Nhân dân và cử tri, sau khi cân nhắc nhiều mặt, thận trọng, kỹ lưỡng, Quốc hội đã quyết định điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật này từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và Nhân dân, để hoàn thiện dự thảo Luật.
Quốc hội cũng đã tiếp nhận 3.463 ý kiến kiến nghị của cử tri, 160 phiếu chất vấn, với 227 câu hỏi chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, trưởng ngành. Quốc hội cũng đã dành 3 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn tại nghị trường.

Với không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng; việc chất vấn và trả lời chất vấn có nhiều đổi mới (hỏi 1 phút, trả lời 3 phút); có hơn 250 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và tranh luận về 4 nhóm vấn đề mà Quốc hội lựa chọn gồm: lĩnh vực giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và xã hội) là xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri, dư luận xã hội cả nước quan tâm, đánh giá cao.

Ngày 25-6, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng được tổ chức, hội nghị có trách nhiệm đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay. Nổi bật về công tác này là: cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 490 tổ chức đảng và 35.000 đảng viên vi phạm, trong đó có gần 1.300 đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái; một số vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế đã được phát hiện, xác minh, điều tra, truy tố và xét xử, đã thể hiện rõ quan điểm “Nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền”.
 Đồng thời hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đặc biệt là đã thống nhất đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp mang tính thiết thực, khả thi, và quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Ngày 21-6-2018, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đã thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2018, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng gặp không ít khó khăn, thách thức về cả khách quan và chủ quan, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, doanh nhân và sự đồng thuận của nhân dân, các dân tộc trong tỉnh.

Kết quả nổi bật đó là: công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở không ngừng được củng cố và tăng cường, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt khá như:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,85%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,7%; giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 13,1 tỷ USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 7.050 tỷ đồng, đạt 53,8% so với kế hoạch, vượt 5,5% so với cùng kỳ; quốc phòng và an ninh được giữ vững; diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền được nhân lên rõ rệt.

Bên cạnh những thành tựu trên, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành 6 tháng qua cũng còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai.

Việc giải ngân kế hoạch đầu tư công còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp; nhiều dự án cấp bách chưa được cân đối vốn để thực hiện; Công tác GPMB ở một số dự án còn chậm, còn vướng mắc về quy trình thủ tục đầu tư. Chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông một số địa phương, đơn vị vẫn còn hạn chế; Công tác phối hợp của một số cấp, ngành chưa quyết liệt; chưa chủ động tham mưu xử lý những khó khăn, vướng mắc thuộc trách nhiệm quản lý của ngành, đơn vị...

Ngày 1-72018 vừa qua, tỉnh ta đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, nổi bật là việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và các điều kiện phục vụ, cũng như những tiềm năng thế mạnh, cơ hội mời gọi thu hút đầu tư.

Đặc biệt, Hội nghị đã được đón tiếp tới 456 đoàn, với 1.370 đại biểu tham dự, trong đó có gần 130 đại biểu là đại sứ quán các nước, các tập đoàn kinh tế đa quốc gia, các tổ chức quốc tế và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, Giám đốc Quốc gia ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; có 5 đồng chí đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 1 đại biểu là Bí thư TW Đảng, 8 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, 12 đại biểu là lãnh đạo cấp bộ, ngành của TW; có 22 đại biểu là lãnh đạo cấp Quân khu và tỉnh bạn.

Tại Hội nghị này, tỉnh đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư đối với 50 dự án, với tổng mức vốn đầu tư lên tới gần 47.000 tỷ đồng, trong đó có 07/50 dự án có vốn FDI;

Ngoài ra, cũng tại Hội nghị này, chúng ta còn đón nhận 50 nhà tài trợ cho Hội nghị xúc tiến đầu tư với số tiền lên tới gần 14 tỷ đồng; đón nhận 4 ngân hàng TW hỗ trợ tỉnh về công tác an sinh xã hội với số tiền lên tới 12 tỷ đồng.

Theo chương trình của kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII lần này, tuy thời gian diễn ra là 3 ngày, nhưng khối lượng công việc đặt ra là khá nhiều (cho ý kiến về 29 báo cáo, tờ trình và 14 dự thảo NQ do Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan tư pháp trình). Những nội dung này, Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo, Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến.

Tại hội nghị này, Tôi đề nghị HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, và quyết định theo thẩm quyền. Trong đó cần lưu ý đến những vấn đề có liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội; cơ chế chính sách về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; việc hỗ trợ hoạt động của Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư; việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo; việc hỗ trợ tiền ăn cho trường phổ thông Dân tộc nội trú; việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công; việc xây dựng các giải pháp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng cuối năm 2018...

Đồng thời, đối với những vấn đề cần đặt ra trong 6 tháng cuối năm, và những thời gian tiếp theo, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt một số nội dung sau đây:

Một là, Trên cơ sở Báo cáo sơ kết đánh giá kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, chúng ta cần lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc về 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được đề cập tới trong phần phương hướng, và 24 nhiệm vụ, giải pháp trong phần kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (Số 295-KL/TU, ngày 26/6/2018) đã đề ra.

Hai là, Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng tới các tổ chức đảng, đảng viên về nội dung và các chương trình kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các NQ số 26, 27, 28 của Ban Chấp hành TW Đảng, khóa XII.

Gắn việc thực hiện NQ số 26 của Ban Chấp hành TW Đảng, với Đề án số 09, ngày 29/01/2018 và Kế hoạch số 79 ngày 09/3/2018 của BTV Tỉnh ủy về lộ trình tinh giản tổ chức, biên chế trong phạm vi toàn tỉnh, phù hợp với tình hình, đặc điểm tại địa phương, đơn vị, đạt chất lượng, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của TW và của tỉnh.

Ba là, Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; Tăng cường đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ và nhân dân, để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án, vụ việc về tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Xác minh làm rõ những vấn đề mà tổ chức đảng, đảng viên có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng được báo chí, đơn thư phản ánh, dư luận xã hội quan tâm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bốn là, tích cực đổi mới hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành theo hướng chính quyền kiến tạo và liêm chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể phù hợp với ngành, địa phương, đơn vị để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đặt ra cho cả năm 2018; tiếp tục đổi mới một cách căn bản và toàn diện hơn nữa về cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính.

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương và công tác quản lý nhà nước về quy hoạch và quản lý quy hoạch; đồng thời kiên quyết từ chối các dự án của các nhà đầu tư đến với Thái Nguyên có dấu hiệu tham nhũng lao động, gây áp lực về hạ tầng giao thông, có công nghệ lạc hậu, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; năng lực tài chính và kinh nghiệm yếu, không có tính khả thi cao về thực hiện dự án.

Năm là, Tăng cường các biện pháp quản lý thu chi ngân sách; đảm bảo thu đúng, thu đủ, có giải pháp hữu hiệu trong tăng thu ngân sách; quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách, vừa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, vừa đảm bảo được việc tiết kiệm chi, kiên quyết cắt giảm những khoản chi chưa hoặc không cần thiết; tập trung kinh phí dành nhiều hơn cho đầu tư phát triển.

Thực hiện tốt công tác bình ổn giá, tăng cường công tác đấu tranh và xử lý đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động về an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho người lao động; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Sáu là, Khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo; 3 đồng chí Phó Trưởng ban, các đồng chí thành viên là Bí thư cấp huyện nơi có những dự án, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan để tổ chức triển khai việc cụ thể hóa các thỏa thuận đã được ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, nhất là đối với từng trường hợp đã thể hiện qua biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư; đồng thời tiếp tục đổi mới về phương pháp, cách làm trong việc cải thiện môi trường đầu tư; tạo cơ chế giám sát, thường xuyên thông tin báo cáo; tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, trong đó có vai trò nòng cốt của các cơ quan tham mưu một cách chuyên nghiệp và bài bản.

UBND các cấp, cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; trong đó chú ý việc rà soát lại các quy hoạch không hợp lý hoặc bị chồng chéo, bất cập; các dự án có nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, mà trước đây đã được chấp thuận đầu tư, nhưng đến nay thực tế không được triển khai, hoặc tuy có được triển khai, nhưng chỉ là hình thức, tiến độ bị trễ hạn nhiều năm; các dự án đã và đang được triển khai nhưng có vướng mắc về giải phóng mặt bằng... cần phải được sớm điều chỉnh phục vụ việc tiếp tục thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bảy là, Thực hiện tốt Chỉ thị số 24 ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 20 ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018; đồng thời thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, coi trọng việc củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân khép kín và phòng chống tội phạm các loại, bài trừ tai tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Riêng đối với hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới, tôi đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; trong đó chú trọng đến việc xem xét, quyết định các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, thực hiện an sinh xã hội;
 Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại tố cáo, phản ánh của công dân; tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân.

Đồng thời chuẩn bị tốt và tiến hành nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn vào kỳ họp cuối năm 2018, theo đúng quy trình, quy định.

TNĐT