Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Thái Nguyên tổ chức Đợt phim tuyên truyền phục vụ nhân dân và du khách.

 

Đợt phim lần này gồm 54 buổi, trong đó tại Rạp Chiếu bóng nhân dân Thái Nguyên 4 buổi; các đội chiếu phim lưu động 50 buổi. Theo kế hoạch, Rạp Chiếu bóng nhân dân Thái Nguyên: Ngày 18-8, phim tài liệu: “Dáng đứng Việt Nam” do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất. Phim truyện: “Thầu chín ở Xiêm” do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất; ngày 19-8, phim tài liệu: “Huỳnh Thúc Kháng - chí sĩ yêu nước thương dân” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất. Phim truyện: “Hà Nội mùa đông năm 1946” do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất; ngày 1-9, phim truyện: “Nhà tiên tri”, do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất. Phim tài liệu: “Đất nước giữa biển khơi” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; ngày 2-9, phim truyện: “Sống cùng lịch sử”, do Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất. Phim tài liệu: “Hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”. Tất cả các buổi chiếu được phục vụ vào lúc 20 giờ.

Các Đội chiếu phim lưu động thực hiện phục vụ từ ngày 15-8 đến ngày 5-9  tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và ATK trên địa bàn tỉnh, gồm: các xã : Minh Tiến, Khôi Kỳ, Phúc Lương (Đại Từ), xã Minh Lập (huyện Đồng Hỷ) và xã Thành Công (T.X Phổ Yên). Mỗi xã 10 buổi chiếu phim. Gồm các phim truyện: “Sứ mệnh trái tim”, “Thầu chín ở Xiêm”, “Hà Nội mùa đông năm 1946”, “Nhà tiên tri”, “Sống cùng lịch sử”, “Mùi cỏ cháy”, “Những người viết huyền thoại” và một số phim do Cục Điện ảnh đã phát hành. Ngoài phim truyện còn có các phim tài liệu: “Dáng đứng Việt Nam”, “Huỳnh Thúc Kháng - chí sĩ yêu nước thương dân”, “Đất nước giữa biển khơi”, “Hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”.

Theo Ban Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Thái Nguyên: Đợt phim được tổ chức nhằm khơi dậy truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam. Khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, linh hoạt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ca ngợi, tôn vinh những tấm gương chiến đấu hy sinh anh dũng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn độc lập dân tộc. Tuyên truyền những thành tựu to lớn của đất nước trong 73 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là hơn 30 năm đất nước đổi mới, hội nhập phát triển.

Phạm Ngọc Chuẩn