Đón đọc Thái Nguyên Số đặc biệt
Cập nhật ngày: 26/08/2018 18:16

Chào mừng 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Báo Thái Nguyên phát hành Số đặc biệt với những bài viết đáng chú ý:

TNĐT