Muốn địa phương phát triển, giao thông phải đi trước một bước. Để hiểu rõ hơn về sự quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh năm 2018 và các dự án tiếp tục đầu tư trong năm mới, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thái Nguyên.

Phóng viên: Là cơ quan được giao làm chủ đầu tư thực hiện một số dự án giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh, năm qua đơn vị đã triển khai các công trình giao thông cụ thể nào, thưa ông?

Ông Phạm Quang Anh: Năm 2018, Ban tiếp tục quản lý, điều hành các dự án được giao làm chủ đầu tư với tổng mức trên 2.700 tỷ đồng. Đồng thời, khởi công mới một số dự án với mức đầu tư hơn 1.140 tỷ đồng gồm: Dự án Đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn tuyến đi trùng Đại lộ Đông - Tây khu tổ hợp Yên Bình và cầu vượt sông Cầu); Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT261 và cầu Dẽo; Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Hóa Thượng - Hòa Bình. Tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp như: Dự án Nâng cấp đường Cù Vân - An Khánh - Phúc Hà; Dự án đường nối Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên với Khu công nghiệp Yên Bình và ĐT 261 (giai đoạn 1); Tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và bố trí tái định cư để bàn giao cho Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh;  Dự án LRAMP xây mới 9 cầu dân sinh… Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án do Sở Giao thông - Vận tải ủy thác; tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp và thực hiện công tác giám sát các dự án cho các chủ đầu tư khác…

Phóng viên: Ông có thể thông tin thêm về công tác tham mưu và giải ngân nguồn vốn cho các dự án trong năm qua?

Ông Phạm Quang Anh: Năm qua, đơn vị đã đề xuất và được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn trên 560 tỷ đồng. Ban đã thực hiện các thủ tục theo đúng quy định từ trình thẩm định thiết kế dự toán, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu giao thông… Qua đấu thầu đã tiết kiệm được trên 30 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban còn thực hiện các báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên ngành theo yêu cầu của cơ quan quản lý đảm bảo tính chính xác, kịp thời. Kết thúc năm 2018, đơn vị đã cấp phát được trên 462,6 tỷ đồng, trong đó có hơn 123 tỷ đồng dành cho công tác bồi thường GPMB.

Phóng viên: Cũng như các dự án xây dựng hạ tầng khác, chắc chắn công tác GPMB các công trình giao thông sẽ không tránh khỏi những khó khăn, trở ngại. Đơn vị đã phối hợp thực hiện đạt kết quả ra sao, thưa ông?

Ông Phạm Quang Anh: Đúng vậy! Từ trước tới nay, GPMB luôn là nội dung  khó. Vì vậy, chúng tôi chọn GPMB là một nhiệm vụ lớn và trọng tâm xuyên suốt. Tập thể lãnh đạo và từng cán bộ đơn vị khi được phân công đã thường xuyên bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương có dự án, cơ quan thẩm định và các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai công tác GPMB. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân, kịp thời giải quyết thắc mắc, kiến nghị cũng như nguyện vọng chính đáng của người dân. Trong năm, đơn vị đã bàn giao trên 40ha đất sạch phụ vụ Dự án đường Hồ Chí Minh; bàn giao 38ha phục vụ Dự án Đường Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội. Đơn vị cũng đã phối hợp vận động hàng trăm hộ dân hiến đất và tài sản hoa màu trên đất để thực hiện một số dự án khác với tổng giá trị lên tới gần 40 tỷ đồng.

Phóng viên: Được biết, dù trong bối cảnh nguồn vốn cấp còn thiếu nhiều, nhưng năm 2019, Ban vẫn đề ra mục tiêu hoàn thành một số dự án giao thông quan trọng. Ông có ý kiến gì về nội dung này?

Ông Phạm Quang Anh: Đúng là đơn vị đặt quyết tâm hoàn thành một số dự án trong năm 2019, gồm: Đường nối Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên với Khu công nghiệp Yên Bình và ĐT 261 (giai đoạn 1); nâng cấp, cải tạo ĐT 261 và cầu Dẽo; các khu tái định cư phục vụ GPMB đường vành đai 5; nâng cấp đường Cù Vân - An Khánh - Phúc Hà và các cầu dân sinh phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa... Hầu hết các công trình, dự án này theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong năm 2020, nên hiện nay vốn cấp về còn thiếu nhiều. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ đề ra, các nhà thầu đã thể hiện quyết tâm với chủ đầu tư là sẽ ứng vốn thực hiện trước.

Trong năm 2019, bên cạnh việc tích cực khai thác triệt để các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chất lượng công trình. Lấy chất lượng công trình làm yêu cầu và tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ và uy tín của đơn vị.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Nguyễn San
(thực hiện)