Ngày 11-2, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá nhiệm vụ công tác tháng 1 và triển khai nhiệm vụ tháng 2. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy (ảnh).

Trong tháng 1, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động bám sát nhiệm vụ được giao và đạt kết quả cao trên từng mặt công tác. Cụ thể như: Tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức tốt việc kiểm điểm năm 2018 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đến nay, đã có 60/63 địa phương, 48/70 cơ quan đơn vị hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018.

Tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, bước đầu khắc phục được tình trạng hình thức, dần đi vào thực chất hơn, nhất là đánh giá, xếp loại chất lượng. Ban Tổ chức Trung ương cũng đã hoàn thành việc tổ chức tổng kết và trao Giải báo chí về Xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ III, góp phần tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Đối với Thái Nguyên, tháng 1 vừa qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên các mặt công tác như tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Trong đó nổi bật là thực hiện tham mưu xây dựng, ban hành “Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý”; tham mưu báo cáo tổng kết việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 báo cáo Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt kết quả; tham mưu tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách về tiền lương, ngạch, bảo hiểm xã hội với các trường hợp nghỉ hưu, tinh giản biên chế kịp thời.

Tại Hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bến Tre, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế... đã phát biểu tham luận, chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), kết quả lấy phiếu tín nhiệm và công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng chủ động bám sát 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giải pháp thực hiện năm 2019 để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị mình. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trung thành, trong sáng, tinh thông, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu công việc được giao...

Linh Lan