, Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua của LĐLD tỉnh cho CĐCS Nhiệt điện An Khánh có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019.
, Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua của LĐLD tỉnh cho CĐCS Nhiệt điện An Khánh có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019.

Ngày 29-3, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Nhiệt điện An Khánh đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2023. Đến dự có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh.

CĐCS Nhiệt điện An Khánh hiện có 7 tổ công đoàn thuộc 3 công đoàn bộ phận với 256 đoàn viên. Trong 5 năm qua (2014-2019), đội ngũ CB-CNVNLĐ Công ty đã phát triển cả về số lượng và chất lượng với tỷ lệ trên 92% lao động đã qua đào tạo, trong đó trình độ đại học, cao đẳng đạt trên 65%. Hằng năm, CĐCS luôn quán triệt, phổ biến kịp thời, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của ngành, Công đoàn cấp trên đến toàn thể đoàn viên…

Hơn 3 năm qua đã có 41 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các đề tài được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh mang lại giá trị làm lợi 1,5 tỷ đồng cho đơn vị. Cũng trong nhiệm kỳ, CĐCS đã giới thiệu 33 công đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng và hơn 20 đoàn viên ưu tú khác đang là đối tượng cảm tình Đảng…

Nhiệm kỳ 2019-2023, với khẩu hiệu “Vì việc làm, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động”, CĐCS Nhiệt điện An Khánh đã đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu: Hàng năm có trên 95% đoàn viên công đoàn, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn; 70% CB-CNVNLĐ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; phấn đấu mỗi năm CĐCS giới thiệu được ít nhất 3 đoàn viên công đoàn ưu tú vào Đảng; hàng năm tổ chức tối thiểu 2 cuộc phát động thi đua lao động sản xuất và 2 cuộc phát động về công tác an toàn vệ sinh lao động…  

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Duy Hoàng đã biểu dương kết quả công tác Công đoàn của Công ty trong năm qua, đồng thời đề nghị CĐCS cần làm tốt một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác Công đoàn; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân lao động.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khoá III (nhiệm kỳ 2019-2023) gồm 9 đồng chí và thông qua nghị quyết đại hội; trao giải “Cuộc thi Bảng ảnh chào mừng Đại hội Công đoàn khóa III”… 

Minh Phương