Đổi mới quy trình, thủ tục hành chính
Cập nhật ngày: 02/04/2019 14:52
Cơ quan Tòa án 2 cấp trong tỉnh bố trí phòng xử án khoa học để các thành phần tham gia xét xử thực hiện tranh tụng theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Tòa án 2 cấp trong tỉnh bố trí phòng xử án khoa học để các thành phần tham gia xét xử thực hiện tranh tụng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2015 của Bộ Chính trị, cơ quan tòa án 2 cấp trong tỉnh (cấp tỉnh và cấp huyện) đã đổi mới thủ tục hành chính tư pháp trong hoạt động của tòa án nhằm nâng cao hiệu quả công tác; công khai, minh bạch các hoạt động chuyên môn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi có công việc tại tòa án.

Quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp của cơ quan tòa án 2 cấp trong tỉnh đã tập trung vào việc đổi mới các quy trình, thủ tục mang tính chất hành chính hỗ trợ cho hoạt động xét xử tại Tòa án, giải quyết yêu cầu của công dân trước, sau các phiên tòa xét xử và các hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo tòa án bao gồm: tiếp nhận và xử lý công văn, đơn khởi kiện, hồ sơ kháng cáo, kháng nghị, hồ sơ vụ án do Viện kiểm sát Nhân dân 2 cấp chuyển đến, đơn khiếu nại quyết định tố tụng, hành vi tố tụng, đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; phân công giải quyết vụ án; cấp sao bản án, quyết định của tòa án, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; quản lý số lượng án thụ lý, giải quyết; tiếp công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động nêu trên…

Cải cách thủ tục hành chính tư pháp đã giúp cơ quan tòa án 2 cấp của tỉnh thụ lý, giải quyết các loại án đều vượt chỉ tiêu thi đua do Tòa án Nhân dân tối cao quy định. Đặc biệt, chất lượng giải quyết, xét xử các loại án ngày càng được nâng lên, tỷ lệ bản án, quyết định bị sửa, bị hủy do lỗi chủ quan thấp dưới mức quy định của Tòa án Nhân dân tối cao. Cụ thể, năm 2018, cơ quan tòa án 2 cấp trong tỉnh đã giải quyết 6.340 vụ án, đạt tỷ lệ 93%. Trong các tháng đầu năm 2019, cơ quan tòa án 2 cấp trong tỉnh đã thụ lý 2.158 vụ án các loại và đã giải quyết 1.065 vụ. Riêng đối với công tác tiếp nhận, xem xét và xử lý đơn khởi kiện của các tổ chức, cá nhân, cơ quan tòa án 2 cấp trong tỉnh đã thực hiện nhanh gọn, kịp thời, đúng thời hạn quy định của pháp luật tố tụng.

Hiện nay, Tòa án Nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân 9 huyện, thành, thị đều đã đưa bộ phận hành chính tư pháp vào hoạt động và ứng dụng quy trình một cửa liên thông để loại bỏ những thủ tục rườm rà, xác định rõ thời gian giải quyết của từng khâu để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả để nâng cao chất lượng phục vụ người dân khi có việc yêu cầu tòa án giải quyết. Các thủ tục hành chính lĩnh vực tòa án phải thụ lý đã được giải quyết nhanh chóng thông qua việc tiếp nhận đơn khởi kiện kết hợp hướng dẫn kiến thức pháp luật cho công dân.

Hoạt động tiếp công dân luôn được quan tâm chú trọng, Tòa án Nhân dân tỉnh và các đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện đều bố trí phòng tiếp dân, có niêm yết nội quy phòng tiếp dân, lịch tiếp dân và niêm yết các bảng tin trợ giúp pháp lý. Tham gia tiếp dân có đại diện lãnh đạo đơn vị và cán bộ tham mưu có tinh thần trách nhiệm cao, nhiều kinh nghiệm trong công tác tiếp dân, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ công chức tòa án nhân dân, lắng nghe ý kiến phản ánh của dân để có ý kiến trả lời, trao đổi sát thực đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đảm bảo yếu tố nhanh chóng, kịp thời, chính xác, không dây dưa kéo dài gây lãng phí thời gian của công dân.

Công tác lưu trữ, cấp sao lục bản án, quyết định, cung cấp thông tin xác minh lý lịch tư pháp từng bước được ngành Tòa án của tỉnh cải tiến, cập nhật đầy đủ, thường xuyên vào hệ thống máy vi tính nên khi công nhân có yêu cầu đã được thực hiện nhanh chóng. Việc gửi bản án, quyết định cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan đảm bảo đầy đủ và kịp thời. Hiện nay, hệ thống mạng vi tính, truyền hình hội nghị trực tuyến của Tòa án Nhân dân tỉnh đã được kết nối với 9 đơn vị Tòa án Nhân dân cấp huyện trong tỉnh. Các đơn vị tòa án 2 cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện tốt hệ thống phần mềm quản lý và thống kê các loại án theo đúng quy định của Tòa án Nhân dân tối cao.

Trang  thông tin điện tử Tòa án Nhân dân tỉnh  hoạt động từ năm 2014 đến nay đã góp phần thông tin đầy đủ hoạt động nội bộ cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nắm bắt. Tại trang thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân tỉnh có đăng toàn bộ các mẫu đơn khởi kiện, đơn yêu cầu và các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao; thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản pháp luật mới để phục vụ cho việc tra cứu khi người dân có nhu cầu. Ngoài ra, trang thông tin điện tử còn có mục hỏi - đáp pháp luật, mục trao đổi hướng dẫn nghiệp vụ và tuyên truyền các hoạt động của Tòa án nhân dân 2 cấp của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Chánh án Tòa án Nhân tỉnh cho biết: Việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp những năm qua đã đem lại hiệu quả thiết thực trong quá trình triển khai nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan Tòa án Nhân dân 2 cấp trong tỉnh. Đây cũng là giải pháp căn bản để cán bộ ngành Tòa án của tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ ngành Tòa án thân thiện, gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân.  

Văn Hiến