Ngày 1-7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm 2019, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp. Hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2018. Kết quả, cả nước có 99,9% tập thể, 98% cá nhân đã tiến hành kiểm điểm, có 59/63 tỉnh, thành ủy ban hành kế hoạch khắc phục, sửa chữa sau kiểm điểm năm 2018, toàn Đảng kết nạp mới được 194.594 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời…

Đối với tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay tập thể cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực bám sát các nội dung kết luận của Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương triển khai các nhiệm vụ công tác. Các mặt công tác thường xuyên được đảm bảo, nội bộ Ngành tiếp tục được giữ vững. Về cơ bản các cơ quan, đơn vị đã tổ chức sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức một số Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đã thông tin cụ thể tình hình triển khai công tác 6 tháng đầu năm ở địa phương mình; nêu bật một số mô hình, cách làm mới, hiệu quả trong đổi mới, sắp xếp bộ máy, công tác cán bộ… Đồng thời phân tích một số tồn tại, hạn chế, khó khăn cần khắc phục.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị hệ thống tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; đẩy mạnh phân cấp trong công tác xây dựng Đảng gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh…

Quỳnh Trang