Triển khai thực hiện nghiêm Luật Quy hoạch
Cập nhật ngày: 16/07/2019 16:48

Phát biểu kết luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch được tổ chức mới đây, đồng chí Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch quốc gia đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần triển khai thực hiện nghiêm Luật Quy hoạch; đồng thời kiến nghị, đề xuất kịp thời về giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực này hiện nay.

Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Luật Quy hoạch quy định việc lập, phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 để giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Luật Quy hoạch.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Luật Quy hoạch; đề xuất các giải pháp tháo gỡ làm cơ sở để Chính phủ kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thi hành trong thời gian tới. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, Luật Quy hoạch ra đời là công cụ, văn bản pháp lý quan trọng để các Bộ, ngành, địa phương đề ra các nhiệm vụ chiến lược, định hướng phát triển bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khai thác các nguồn lực hiệu quả. Tuy nhiên, do đây là Luật mới, lần đầu tiên được áp dụng nên quá trình triển khai còn lúng túng. Để tiếp tục triển khai và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, Phó Thủ tướng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, trong đó cần triển khai quyết liệt những giải pháp: Khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn và xử lý dứt điểm chuyển tiếp quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch; tập trung triển khai lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật Quy hoạch; rà soát các quy hoạch cũ để chuẩn bị cho sự ra đời của các quy hoạch mới; các quy hoạch ở địa phương cần có tính đồng bộ và phù hợp, tích hợp với định hướng quy hoạch tổng thể của Quốc gia… Phó Thủ tướng giao cho Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thành lập tổ công tác liên ngành để hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ thức thực hiện Luật Quy hoạch và những nhiệm vụ nêu trên trong thời gian tới.

N.H