Nhằm hỗ trợ người nghèo trên địa bàn huyện Phú Bình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, Câu lạc bộ (CLB) Tình người (Hà Nội) đã phối hợp với UBND huyện Phú Bình triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng 59 căn nhà tình người và trao 60 con bò giống sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Theo đó, mỗi hộ xây dựng nhà sẽ được CLB hỗ trợ 30 triệu đồng và mỗi hộ chăn nuôi bò được hỗ trợ 7 triệu đồng tiền mua bò (tổng số tiền CLB hỗ trợ là 2,19 tỷ đồng). Cùng với đó, huyện Phú Bình cũng sẽ thực hiện đối ứng kinh phí tương ứng với kinh phí hỗ trợ của CLB (30 triệu đồng/nhà và 7 triệu đồng/hộ nuôi bò) để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình này. Ngoài ra, các đơn vị đã thống nhất phương án: Sẽ phân bổ đều mức hỗ trợ, mỗi xã, thị trấn sẽ tiếp nhận 3 con bò và kinh phí hỗ trợ xây dựng 2-3 căn nhà; những hộ dân tham gia là hộ nghèo, có nguyện vọng phát triển kinh tế, xây, sửa nhà và đáp ứng điều kiện, khả năng đối ứng để chăn nuôi, xây dựng nhà.

Để thực hiện Chương trình này, UBND huyện Phú Bình giao cho Hội Chữ Thập đỏ huyện là cơ quan đầu mối, thực hiện khảo sát, giám sát, phối hợp với các địa phương và CLB, phấn đấu triển khai và hoàn thành các công trình nhà ở cho hộ nghèo xong trong tháng 1 năm 2020.

Thanh Phong