Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không đế ai bị b lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10- 18/11/2019), để người nghèo tiếp tục được chia sẻ, giúp đỡ nhiều hơn nữa, ngày 5/8/2019, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã có Thư ngỏ kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, nhân dân trong và ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để thực hiện chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Báo Thái Nguyên trân trọng chuyển đến bạn đọc:

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh vừa có thư ngỏ kêu gọi các tổ chức, đơn vị, các hiệp hội, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, nhân dân trong và ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 (17/10 - 18/11/2019).

Trong thư khẳng định: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, sự hưởng ứng của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, công tác hỗ trợ người nghèo do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã đạt được những kết quả phấn khởi. Cùng với các nguồn lực của Trung ương, của địa phương, hàng năm Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, phát triển sản xuất, trong học tập, khám chữa bệnh, chăm lo Tết, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh trân trọng cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng nhân ái của các tổ chức, đơn vị, các tập thể, cá nhân đã hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo của tỉnh trong thời gian qua.

Tuy nhiên đến nay, toàn tỉnh vẫn còn 20.705 hộ nghèo (chiếm 6,39%); 24.818 hộ cận nghèo (chiếm 7,66%); trong đó còn nhiều hộ nghèo cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng. Vì vậy, các tổ chức, đơn vị, các hiệp hội, các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, nhân dân trong và ngoài tỉnh hãy tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng nhân dân trong và ngoài tỉnh sẽ góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

 Mọi sự đóng góp xin gửi về: 

Quỹ “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên.

Tài khoản: 3761.0.1038757. 91046

Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên

Hoặc tại cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, số 12 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, T.P Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

TNĐT