Tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng cầu dân sinh bảo đảm an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2020, mới đây, UBND tỉnh đã có công văn đề nghị Tổng cục Đường bộ (Bộ Giao thông - Vận tải) bổ sung 55 công trình cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng theo chương trình này. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư xây dựng các công trình là trên 236 tỷ đồng.

Trong số 55 cầu dân sinh được UBND tỉnh đề nghị Tổng cục Đường bộ bổ sung, huyện Đại Từ có 15 công trình, huyện Định Hóa: 11 công trình, huyện Đồng Hỷ: 7 công trình, huyện Phú Lương: 7 công trình, huyện Võ Nhai: 5 công trình, huyện Phú Bình: 5 công trình, T.X Phổ Yên: 4 công trình, T.P Sông Công: 1 công trình.

Các công trình cầu dân sinh được đề nghị bổ sung đều có thiết kế xây dựng bằng bê tông cốt thép, rộng 4m.

Chương trình xây dựng cầu dân sinh bảo đảm an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2014-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015. Việc triển khai thực hiện chương trình này nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, sinh hoạt, bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân ở các địa phương vùng sâu, xa, vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Đồng thời, góp phần thực hiện tốt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Chính phủ; đáp ứng cơ bản nhu cầu kết nối giữa các loại đường trong hệ thống giao thông nông thôn...

Nam Hà