Các đại biểu thăm cảnh quan đồi chè xóm Suối Kẹm, xã La Bằng (Đại Từ).
Các đại biểu thăm cảnh quan đồi chè xóm Suối Kẹm, xã La Bằng (Đại Từ).

Ngày 22-10, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống và nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên”. Tham dự Hội thảo có đại diện Hội Di sản văn hoá Việt Nam; Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch; Tổng cục Du lịch; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; đại diện 30 làng nghề chè truyền thống trong tỉnh.

Hội thảo thu hút được 9 tham luận và nhiều ý kiến đóng góp về lĩnh vực bảo tồn di sản, phát huy giá trị di sản, phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch, của tỉnh như: Về thực trạng nhân lực và nhu cầu đào tạo, sử dụng nhân lực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của các dân tộc thiểu số; đặc trưng làng nghề và nghề truyền thống trên địa bàn 5 huyện Định Hoá, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Đại Từ, Phú Lương; tiềm năng phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cảnh quan văn hoá chè trong mối liên hệ với cảnh quan chè của khu vực Châu Á; Chương trình mỗi xã một sản phẩm, tiềm năng phát triển hệ thống sản phẩm. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao đã đánh giá cao, ý đóng góp của các đại biểu về một số hạn chế, tồn tại trong công tác bảo tồn, phát triển du lịch. Trên cơ sở đó ngành xây dựng báo cáo tham mưu với UBND tỉnh trong việc hoạch định chính sách, bảo tồn bền vững giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, từ đó chủ động hơn trong việc thu hút du khách đến với Thái Nguyên; sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Phạm Ngọc Chuẩn