Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chiều 22-10, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để đánh giá kết quả thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng được tiến hành tại 122/135 xã, phường thị trấn nằm trong quy hoạch lâm nghiệp thuộc 9 huyện, thành phố, thị xã với tổng diện tích thực hiện rà soát, điều chỉnh trên 47.679,21ha/197.294,33ha, chiếm 24,16% (diện tích đủ điều kiện điều chỉnh là trên 40.500 ha; diện tích không đủ điều kiện điều chỉnh khoảng 7.000ha). Trong đó, diện tích rà soát, điều chỉnh bổ sung phát sinh tăng hơn so với đề cương kĩ thuật là trên 28.000ha.

Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành, địa phương đã nêu một số khó khăn trong việc triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Văn Lượng khẳng định, việc rà soát lại 3 loại rừng là cần thiết, từ đó, có số liệu chính thức để đề nghị với Bộ Nông Nghiệp và PTNT tích hợp quy hoạch lâm nghiệp của tỉnh vào quy hoạch lâm nghiệp Quốc gia. Đối với các sở, ngành liên quan, các thành viên tổ công tác cần thực hiện nghiêm túc kế hoạch rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng; điều chỉnh kế hoạch rà soát và phân công rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm báo cáo với Bộ Nông nghiệp và PTNT về các khó khăn, vướng mắc trong rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, đặc biệt là đối với việc điều chuyển 1.820ha rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Tam đảo về tỉnh quản lý; điều chỉnh quy hoạch 6.000ha rừng phòng hộ hồ Núi Cốc là rừng đặc dụng,…

Việt Dũng