Mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã chủ trì phiên họp thường kỳ lần thứ 22 của UBKT Tỉnh ủy để bàn và thông qua kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (ảnh).

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, thông qua các nội dung kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ, Chi bộ Ban Tôn giáo thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ đã ban hành quy chế làm việc vi phạm quy định của Đảng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, để Chi bộ Ban Tôn giáo vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quản lý tài chính và để mất đoàn kết nội bộ kéo dài, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Chi bộ Ban Tôn giáo buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không kiểm tra, giám sát, để Chi bộ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tự phê bình và phê bình, quản lý tài chính, mất đoàn kết nội bộ kéo dài, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Đồng chí Trần Dương Thịnh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ, nguyên Giám đốc Sở Nội chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; vi phạm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng chí Nguyễn Thị Mạnh Anh, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Sở Nội vụ, Bí thư Chi bộ Ban Tôn giáo, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Chi bộ Ban Tôn giáo; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; quản lý tài chính; vi phạm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Chi bộ Ban Tôn giáo cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Chi bộ, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; quản lý tài chính; vi phạm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ, Chi bộ Ban Tôn giáo và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ban Tôn giáo nhiệm kỳ 2017-2020; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình BCH Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Dương Thịnh bằng hình thức Khiển trách. UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Thị Mạnh Anh và đồng chí Nguyễn Tiến Dũng bằng hình thức Cảnh cáo.

Về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hợp Tiến (Đồng Hỷ): Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hợp Tiến đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của cấp trên và cấp mình, dẫn đến vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương. Đồng chí Bàn Phúc Thành với cương vị là Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu cấp ủy xã Hợp Tiến từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến tháng 10-2018 phải chịu trách nhiệm toàn bộ về những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Đồng chí Lê Văn Chính, Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, chịu trách nhiệm chính về công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí Đào Ngọc Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng chịu trách nhiệm về những khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, trong đó chịu trách nhiệm chính về những vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương đến nay chưa khắc phục được. Đồng chí Nguyễn Thị Sửu và đồng chí Nguyễn Văn Phước, đảng viên, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Hợp Tiến thiếu trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ không đúng quy định trong việc xác nhận nguồn gốc, đối tượng sử dụng đất; thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định gây hậu quả cho cá nhân và tổ chức; không phát hiện, ngăn chặn và tham mưu xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất thuộc phạm vi mình phụ trách. 

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hợp Tiến và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hợp Tiến nhiệm kỳ 2015-2020 bằng hình thức Khiển trách. UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bàn Phúc Thành, nguyên Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Đào Ngọc Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Nguyễn Thị Sửu và đồng chí Nguyễn Văn Phước, đảng viên, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Hợp Tiến bằng hình thức Cảnh cáo; yêu cầu đồng chí Lê Văn Chính, Bí thư Đảng ủy xã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trước Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ xã và Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ.

tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất đề nghị các tổ chức đảng xem xét, xử lý trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên có liên quan và thông qua một số nội dung khác.

Hằng Nga