Ngày 22-11, Tổ giúp việc Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức họp triển khai một số nội dung chuẩn bị phục vụ Đại hội.

Tại cuộc họp, các thành viên đã thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ của Tổ giúp việc; dự thảo Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Các ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung phân công nhiệm vụ và kết quả hoạt động của Tổ giúp việc sau gần 2 tháng thành lập. Bên cạnh đó, các thành viên cũng trao đổi, đóng góp ý kiến đối với từng lĩnh vực cụ thể như: Công tác thông tin, tuyên truyền trên Báo Thái Nguyên và Đài PT-TH tỉnh; phương án chỉnh trang đô thị, triển khai xây dựng, chỉnh sửa các công trình, hạng mục chào mừng Đại hội; công tác khánh tiết, trang trí, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chương trình văn nghệ đặc biệt; kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội...

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Tổ giúp việc sẽ tổng hợp để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Tổ và Báo cáo hoạt động của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Bên cạnh đó, Tổ giúp việc cũng yêu cầu mỗi thành viên cần chủ động xây dựng báo cáo cụ thể về tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX của ngành, đơn vị mình đảm bảo chất lượng, đúng thời gian.

Linh Lan