Sáng ngày 6-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo TƯ phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ, Báo Nhân dân và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội thảo "Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí". Dự Hội thảo có các đồng chí: Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và gần 200 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện các cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản báo chí trên cả nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội thảo.

Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung đánh giá vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng đối với các cơ quan báo chí; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm như tình trạng buông lỏng quản lý, công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên còn chưa được chú trọng… Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tập trung đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong hoạt động của cơ quan báo chí, đảm bảo cho báo chí hoạt động đúng định hướng, tôn chỉ mục đích. Việc tổ chức Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh vai trò  của báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành với sự nghiệp của Đảng và dân tộc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là phương tiện quan trọng tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; là diễn đàn để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, quản lý xã hội. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của các cơ quan báo chí đó là: Không ít cơ quan báo chí thiếu nhạy bén chính trị, chưa thực hiện đúng tôn chỉ mục đích và chưa làm tốt chức năng định hướng dư luận, thậm chí còn có sản phẩm báo chí sai định hướng chính trị, tư tưởng. Khuynh hướng “thương mại hóa” hoặc để tư nhân đứng sau thao túng có xu hướng gia tăng cần phải được nhận diện, cảnh báo và có giải pháp ngăn chặn. Cá biệt còn có cơ quan báo chí, nhà báo thiếu trách nhiệm chính trị, vi phạm đạo đức nghề nghiệp...

Trước những thời cơ và thách thức của báo chí hiện nay, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng phải quán triệt đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí; với vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, các cơ quan báo chí phải coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, đề cao tính tư tưởng của các tác phẩm báo chí. Tăng cường kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan báo chí. 

Thúy Hằng