Công nhân Trại giống thủy sản (Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản Thái Nguyên) kiểm tra chất lượng đàn cá chép giống.
Công nhân Trại giống thủy sản (Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản Thái Nguyên) kiểm tra chất lượng đàn cá chép giống.

Ngày 20-12, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào Phương án sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2020. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PTNT và một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Năm 2020, tỉnh ta đề ra một số chỉ tiêu sản xuất chủ yếu: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh 2010) tăng 3,5%; sản lượng lương thực có hạt đạt 438.300 tấn; sản lượng chè búp tươi đạt 239.000 tấn; sản lượng thịt hơi các loại đạt 147.500 tấn; sản lượng thủy sản đạt 15.000 tấn; trồng mới và trồng lại 700ha chè; diện tích trồng rừng 4.000ha; giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt đạt 103 triệu đồng…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung để hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất nông nghiệp năm 2020; trong đó, tập trung vào các nhóm giải pháp như: Quy hoạch, bố trí đất đai hình thành vùng sản xuất tập trung; nhóm giải pháp về khoa học - công nghệ và khuyến nông; giải pháp về công tác quản lý Nhà nước và giải pháp về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng yêu cầu Sở Nông nghiệp - PTNT cần thống nhất với các Sở Tài chính và Kế hoạch - Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh nhóm giải pháp về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất phù hợp. Đặc biệt, cần chú trọng lồng ghép các chính sách của Trung ương, tỉnh, huyện gắn với việc thực hiện các đề án, dự án phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản đã được UBND tỉnh phê duyệt. Cùng với đó, ưu tiên thực hiện chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa tập trung, có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao; quan tâm hỗ trợ hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm… Đồng chí cũng lưu ý, việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất phải kịp thời, đúng đối tượng, nội dung và mức hỗ trợ theo quy định.

Lương Hạnh