Đồng Hỷ: Sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt mức tăng trưởng 13,5%
Cập nhật ngày: 20/12/2019 16:22
Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, Nhà máy gạch tuynel ở xã Khe Mo (Đồng Hỷ) đã đầu tư lắp đặt máy gắp gạch tự động với kinh phí trên 2 tỷ đồng. Ảnh: H.C
Để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, Nhà máy gạch tuynel ở xã Khe Mo (Đồng Hỷ) đã đầu tư lắp đặt máy gắp gạch tự động với kinh phí trên 2 tỷ đồng. Ảnh: H.C

Năm 2019, mặc dù tình hình tiêu thụ sản phẩm của nhiều đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn nhưng sản xuất công nghiệp - xây dựng trên địa bàn huyện Đồng Hỷ vẫn đạt nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, về giá trị sản xuất trong lĩnh vực này ước đạt 2.531 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm, trong đó: Giá trị sản xuất của khu vực công nghiệp Trung ương đạt 700 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương đạt 731 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 1.100 tỷ đồng (đều đạt và vượt kế hoạch đề ra). Về mức tăng trưởng của ngành công nghiệp - xây dựng đạt 13,5% so với năm 2018.

Để đạt được những kết quả trên, huyện đã nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; triển khai hiệu quả Đề án khuyến công trên địa bàn. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm... Từ đó góp phần quan trọng hoàn thành chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của địa phương.

Nam Hà