Ngày 20-12, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh đã tổ chức tổng kết Chương trình đón lưu học sinh Lào về nhà dân (Homestay) năm học 2018-2019, triển khai kế hoạch năm học 2019-2020.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 2.000 lưu học sinh Lào đang học tập, nghiên cứu tại 13 trường đại học, cao đẳng… Trong đó, trên 30% số học sinh Lào tham gia Chương trình. Năm 2019, Ban chỉ đạo Chương trình các cấp đã lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động như: Bàn giao lưu học sinh Lào cho các giảng viên trong dịp lễ, Tết; tổ chức tham quan các địa danh lịch sử trên địa bàn tỉnh; các hoạt động dã ngoại tập thể; các hoạt động văn nghệ, giao lưu thể thao; tổ chức cuộc thi hùng biện bằng tiếng Việt… Qua đó, các lưu học sinh Lào đã có tiến bộ trong giao tiếp tiếng Việt để tiếp thu kiến thức tốt hơn; tự tin hòa nhập với sinh viên Việt Nam trong học tập, sinh hoạt; góp phần gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Trong năm học tiếp theo, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục tuyên truyền rộng rãi nội dung, ý nghĩa của Chương trình đến các lưu học sinh Lào, sinh viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh; mở rộng xã hội hóa hoạt động Homestay; đa dạng hóa các hoạt động của chương trình; chú trọng tới công tác an ninh, an toàn trong mọi hoạt động, nhất là hoạt động dã ngoại cho lưu học sinh Lào…

Thu Nga