Chiều 29-12, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Biên tập đã tổ chức họp Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung các nội dung trong dự thảo Báo cáo Chính trị (ảnh).

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ Biên tập đã tiếp thu có chọn lọc các ý kiến đóng góp của các thành viên Tiểu ban Văn kiện tại Hội nghị tổ chức ngày 27-12 để tập trung rà soát lại từng mục của dự thảo Báo cáo Chính trị, chỉnh sửa đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ nội hàm, có điểm nhấn ở từng lĩnh vực.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên Tổ Biên tập trong tổng hợp xây dựng dữ liệu, đề cương, dự thảo Báo cáo Chính trị. Liên quan đến các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025, đồng chí Tổ trưởng Tổ biên tập đề nghị các sở, ngành liên quan có báo cáo giải trình cụ thể. Trong những ngày tới, Tổ biên tập sẽ tiếp tục làm việc thêm một số ngành để có thêm cơ sở dữ liệu để bổ sung vào dự thảo Báo cáo Chính trị.

Theo kế hoạch của Tỉnh ủy, đầu tháng 1-2020 sẽ tổ chức xin ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, trí thức, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX.

Hằng Nga