Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên: Nỗ lực ổn định việc làm, thu nhập của người lao động
Cập nhật ngày: 06/01/2020 15:56
Sản phẩm thép góc 150 của Nhà máy Cán thép Lưu Xá (Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên). Ảnh: H.C
Sản phẩm thép góc 150 của Nhà máy Cán thép Lưu Xá (Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên). Ảnh: H.C

Năm 2019, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong điều kiện rất khó khăn; Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II bị đình trệ, chưa tái khởi động, việc thanh tra, kiểm tra kéo dài, phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, sự đoàn kết đã giúp Công ty ổn định hoạt động. Mặc dù kết quả sản xuất, kinh doanh không đạt kế hoạch nhưng việc làm và thu nhập của người lao động vẫn bảo đảm, điều kiện làm việc được cải thiện, Công ty thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế.

Đáng chú ý, Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh với chủ trương linh hoạt; duy trì nghiêm túc hệ thống quản lý ISO; tập trung đánh giá sát diễn biến thị trường, tái cơ cấu hệ thống tiêu thụ để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm thép TISCO, bảo đảm tiêu thụ ổn định. Công tác chuẩn bị vật tư, nguyên liệu, phụ tùng phục vụ sản xuất tương đối phù hợp, giảm chi phí. Đồng thời, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và biên chế lao động, bảo đảm sự ổn định trong sản xuất, kinh doanh. Công ty cũng đã chủ động làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để lo vốn, giãn trả các khoản nợ vay thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II, giúp ổn định sản xuất, ổn định Công ty...

Nhờ đó, trong năm 2019, Công ty đã sản xuất được 735.800 tấn thép cán, tiêu thụ 775.700 tấn; tổng doanh thu đạt trên 13.355 tỷ đồng; nộp ngân sách trên 387 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của trên 4.200 lao động đạt 8,3 triệu đồng/người/tháng; các hoạt động chăm lo cho người lao động được quan tâm thực hiện tốt.

Nam Hà