Chiều 7-1, tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên), Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Tỉnh đoàn và Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), sinh viên tham gia phòng, chống các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật.

Tại Hội nghị, gần 1.000 ĐVTN, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị thành viên Đại học Thái Nguyên đã được nghe các báo cáo viên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, dân tộc, tôn giáo; cung cấp thông tin về tình hình hoạt động, cách nhận diện và chống các hoạt động của các “tà đạo”, tổ chức tự xưng tôn giáo; vận động ĐVTN, sinh viên không nghe, không tin, không theo các “tà đạo”, tổ chức tự xưng; thông tin về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, các vấn đề về tâm lý, tình cảm, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và truyền thống văn hóa cho ĐVTN, sinh viên trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Cũng tại Hội nghị, ĐVTN, sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông đã ký cam kết không tin, không theo và không tham gia vào các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, tổ chức tự xưng, mạo danh tôn giáo.

Huy Toản