Sáng 9-1, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá các phần việc và triển khai kế hoạch, phương hướng quý I/2020. Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp (ảnh). Tham dự có đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thực hiện chỉ đạo, phân công của Tiểu ban sau cuộc họp đầu tiên (ngày 9/10/2019), các thành viên và cơ quan, địa phương liên quan đã tích cực triển khai nhiều phần việc nhằm đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác tuyên truyền… phục vụ Đại hội.

Tại cuộc họp, các cơ quan, địa phương liên quan đã báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ, nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những việc đã làm được đồng thời chỉ rõ một số hạn chế, những phần việc đang bị chậm hoặc có vướng mắc, đặc biệt là công tác sửa chữa, chỉnh trang Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh (địa điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX). Đồng chí yêu cầu các thành viên Tiểu ban, các cơ quan, địa phương liên quan tập trung làm tốt nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch, báo cáo tiến độ đúng quy định, kịp thời xin ý kiến chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc; chú trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Phương Điền