Đồng chí Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.
Đồng chí Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Chiều 10-1, Sở Nông nghiệp - PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2019, vượt lên những khó khăn về tình hình thời tiết, dịch bệnh tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, ngành Nông nghiệp đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu đã đề ra. Cụ thể: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2019 (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 13.500 tỷ đồng, tăng 4% so cùng kỳ; giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng trọt đạt 100 triệu đồng/ha, vượt 2 triệu đồng/ha so với kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 463.100 tấn, vượt 6% so kế hoạch; 93% hộ dân số ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt kế hoạch; diện tích trồng mới và trồng lại chè đạt 943 ha, vượt 25,7% so kế hoạch...

Năm 2020, ngành Nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản là 3,5%; sản lượng lương thực có hạt đạt 438.300 tấn; giá trị sản phẩm/1ha đất trồng trọt đạt 103 triệu đồng…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận về: Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; quan tâm công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chính sách vay vốn tín dụng để triển khai dự án cánh đồng mẫu lớn; triển khai trồng rừng gỗ lớn; nâng cao chất lượng các vùng sản xuất chè tập trung theo hướng tăng nhanh diện tích chè an toàn…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng biểu dương những kết quả mà ngành Nông nghiệp tỉnh đạt được trong năm 2019. Về nhiệm vụ trong năm 2020, đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp - PTNT cần bám sát Nghị quyết số 10/NQ-TU, ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của ngành. Cùng với đó, triển khai thực hiện tốt phương án sản xuất, huy động lồng ghép các nguồn lực phục vụ sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể; phấn đấu nâng cao giá trị sản xuất của ngành…

Nhân dịp này, Sở Nông nghiệp - PTNT đã khen thưởng 18 tập thể, 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Khánh Thiện