Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Võ Nhai là vùng ATK trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Võ Nhai là vùng ATK trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Sáng 11-1, huyện Võ Nhai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Võ Nhai là vùng ATK trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đến dự có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Võ Nhai; nguyên lãnh đạo huyện Võ Nhai qua các thời kỳ.

Với đặc điểm và vị trí chiến lược quan trọng, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, huyện Võ Nhai đã được Trung ương lựa chọn làm nơi xây dựng căn cứ địa cách mạng đầu tiên của nước ta, do Trung ương trực tiếp chỉ đạo (căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai). Năm 1937, tại Làng Cao, xã Phú Thượng, tổ chức Đảng đầu tiên của huyện ra đời. Ngày 15/9/1941, đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định thành lập Trung đội Cứu quốc quân II, là một trong những đội quân tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong kháng chiến, nhân dân các dân tộc huyện Võ Nhai đã nuôi giấu, bảo vệ an toàn, tạo mọi điều kiện cho các cơ quan, cán bộ cao cấp của Trung ương, Xứ ủy Bắc Kỳ trong thời gian hoạt động cách mạng tại huyện. Võ Nhai đã trở thành nơi đặt trạm liên lạc thông suốt giữa Trung ương với Xứ ủy Bắc kỳ và các địa bàn khác, là nơi cung cấp tài liệu cho công tác huấn luyện cán bộ cách mạng của Đảng.

Với những đóng góp to lớn đó, lực lượng vũ trang và 5 xã của huyện đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp; 7/15 xã của huyện được công nhận là xã An toàn khu. Đặc biệt, tháng 6-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 790/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu thuộc tỉnh Thái Nguyên, trong đó Võ Nhai đã vinh dự được nhận công nhận vùng An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị huyện Võ Nhai: Tiếp tục bám sát chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngay từ những ngày đầu năm 2020, nhất là công tác tuyên truyền, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tổ chức cho nhân dân đón xuân vui Tết an toàn, tiết kiệm; tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, hoạt động của các tổ chức bất hợp pháp, tổ chức tự xưng, tà đạo, đạo lạ...

Sáng cùng ngày, huyện Võ Nhai cũng đã tổ chức gặp mặt nguyên lãnh huyện huyện qua các thời nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản ViệtNam và đón Tết cổ truyền Canh Tý 2020.

Đức Anh