Theo thông báo của UBND tỉnh tại Công văn số 51/UBND-NC, việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 sẽ được thực hiện tại 7 điểm ở các địa phương trong tỉnh, cụ thể là:

T.P Thái Nguyên: Tổ chức bắn 2 điểm tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp và Nhà văn hóa công nhân Gang Thép.

T.P Sông Công: Tổ chức bắn 1 điểm tại Quảng trường 20-7.

T.X Phổ Yên: Tổ chức bắn 1 điểm tại sân Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ của Thị xã. Huyện Phú Lương: Tổ chức bắn 1 điểm tại trung tâm huyện.

Huyện Võ Nhai: Tổ chức bắn 1 điểm tại trung tâm huyện.

Huyện Phú Bình: Tổ chức bắn 1 điểm tại sân Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ của huyện.

Thời gian bắn pháo hoa tại các điểm đều trong 15 phút, từ lúc 0 giờ ngày 25-1, tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý; sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa (không sử dụng ngân sách Nhà nước).

H.H