Sáng ngày 31-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Biên tập tổ chức họp Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung các nội dung trong dự thảo Báo cáo Chính trị (ảnh).

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ Biên tập đã tiếp thu có chọn lọc các ý kiến đóng góp của các thành viên Tiểu ban Văn kiện, các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tại hội nghị xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị tổ chức trước đó. Các thành viên Tổ Biên tập tập trung rà soát lại chủ đề đại hội, nội dung 3 khâu đột phá trong đó quan tâm đánh giá 15 chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020, làm rõ những hạn chế, thiếu sót, rút ra bài học kinh nghiệm. Các thành viên Tổ Biên tập tập trung chỉnh sửa dự thảo Báo cáo Chính trị đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ nội hàm, có điểm nhấn ở từng lĩnh vực; làm rõ thông tin, số liệu,  cách thức tính toán.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên Tổ Biên tập đã có nhiều cố gắng trong việc thu thập, xây dựng dữ liệu, đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị. Tiếp thu ý kiến tại các cuộc họp, đồng chí yêu cầu các thành viên Tổ Biên tập tiếp tục nghiên cứu, tham khảo các địa phương, các ngành rà lại về số liệu đánh giá kết quả 5 năm qua và xác định chỉ tiêu của 5 năm tới, bên cạnh đó cân nhắc về câu từ, cách hành văn, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo Chính trị trước ngày 5/2/2020 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi xin ý cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh.

Hằng Nga