Ngày 21-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về “Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp” với 63 tỉnh, thành trong cả nước. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong vòng 10 năm trở lại đây, cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản của nước ta đã có những bước phát triển đáng kể. Cả nước đã hình thành và phát triển hệ thống công nghiệp chế biến bảo quản nông sản với trên 7.500 cơ sở quy mô công nghiệp gắn với xuất khẩu và hàng vạn cơ sở chế biến nông sản nhỏ, lẻ, hộ gia đình. Về công nghệ chế biến và chất lượng sản phẩm: Một số ngành hàng có công nghệ và thiết bị chế biến tương đối hiện đại mang tầm của khu vực và thế giới, như: Chế biến hạt điều, cà phê, lúa gạo, tôm, cá tra... Tăng trưởng công nghiệp chế biến nông sản góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu của ngành nông nghiệp và đóng góp quan trọng nâng cao kim ngạch xuất khẩu nông sản. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng mạnh, bình quân tăng khoảng 8-10%/năm, năm 2019 đạt mức 41,3 tỷ USD…

Đối với Thái Nguyên, từ tháng 11-2009, tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch phát triển cơ khí hóa nông nghiệp phục vụ sản xuất chế biến nông, lâm sản giai đoạn 2009-2020 và đã thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển cơ khí hóa theo cơ chế chính sách của Trung ương và của tỉnh. Nhờ vậy, đến nay, trong canh tác lúa, tỷ lệ cơ giới hóa đạt 80-90%, thu hoạch đạt 40%; trong sản xuất chè, khâu thu hái đạt khoảng 20%, khâu sao, sấy 100%; trong chăn nuôi, tỷ lệ cơ giới hóa trong ăn, uống, chăm sóc đạt trên 80%...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến vào Dự thảo Chiến lược phát triển cơ giới hóa và công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030; đề xuất cơ chế và giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu nổi bật của ngành Nông nghiệp trong những năm qua. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp - PTNT chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan sớm nghiên cứu, soạn thảo và trình Thủ tướng Chỉ thị về chiến lược phát triển công nghiệp chế biến và cơ giới hóa nông nghiệp đến năm 2030, Nghị định về chính sách cho công nghiệp chế biến và cơ giới hóa trong nông nghiệp… Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, ngành Nông nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nhằm nâng cao giá trị và chất lượng các sản phẩm nông sản. Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng sớm nghiên cứu chính sách hỗ trợ, kéo dài thời gian vay, giảm lãi suất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp…

Khánh Thiện