Thông qua phương án, đề án nhân sự
Cập nhật ngày: 26/02/2020 15:59

Ngày 26-2, Huyện ủy Võ Nhai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng nhằm cho ý kiến và thông qua các nội dung gồm: Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và dự thảo Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; việc triển khai đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an cấp xã.

Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ huyện đã và đang được thực hiện chặt chẽ, đầy đủ các bước theo nguyên tắc, quy định của Đảng; coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện đối với những địa bàn và lĩnh vực quan trọng; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đổi mới không dưới 1/3 cấp ủy viên so với nhiệm kỳ trước, đảm bảo 3 độ tuổi trong cấp ủy…

Các đại biểu dự Hội nghị cơ bản nhất trí với phương án nhân sự, các dự thảo đề án nhân sự khóa mới; thống nhất thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời nêu một số vướng mắc, đề xuất đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở.

Về vấn đề đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an cấp xã, đến nay huyện Võ Nhai còn 5/15 xã, thị trấn chưa triển khai công an chính quy. Tại Hội nghị, các ý kiến liên quan đến việc sắp xếp các đồng chí trưởng, phó công an xã hiện nay và bố trí trụ sở làm việc cho công an chính quy sắp tới được lãnh đạo Công an huyện, lãnh đạo huyện cho ý kiến chỉ đạo và giải đáp đầy đủ.

 

Trần Quyền