Ngày 27-2, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị của UBND tỉnh với Công an tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương về tình hình thực hiện Đề án Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn.

 Theo chỉ đạo của Bộ Công an, Đề án Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn đã được Thái Nguyên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Từ năm 2019 đến ngày 27-2, toàn tỉnh đã sắp xếp được 81 xã có công an chính quy, còn lại 57 xã sẽ thực hiện trong thời gian tới. Một số địa phương triển khai hiệu quả, tích cực như: Huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, T.P Sông Công, T.X Phổ Yên. Cơ bản các địa phương đã căn cứ tình hình thực tế để bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu làm việc và sinh hoạt của lực lượng công an chính quy xã. Quá trình triển khai, Công an tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng công an chính quy thực hiện nhiệm vụ ở các xã. Đánh giá chung cho thấy, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, các đồng chí công an chính quy đã khẩn trương ổn định tổ chức, chủ động nắm tình hình ở cơ sở và bước đầu đã lập lại công tác an ninh trật tự tại địa bàn. 

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án như: Việc bố trí vị trí việc làm cho những đồng chí trưởng công an xã cũ sau khi thực hiện sắp xếp công an chính quy; kinh phí để hỗ trợ cho lực lượng chính quy công an xã còn nhiều khó khăn để đảm bảo cơ sở vật chất làm việc và sinh hoạt…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc yêu cầu: Thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần vào cuộc quyết liệt, quyết tâm triển khai thực hiện tốt Đề án theo đúng chỉ đạo của Trung ương, phấn đấu hết tháng 3-2020 phải hoàn thành việc sắp xếp công an chính quy cấp xã. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, ngay sau Hội nghị này, UBND tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo các huyện, thành, thị rà soát tình hình thực hiện Đề án ở các địa bàn đã và đang chuẩn bị đưa công an chính quy về. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới việc sắp xếp, tổ chức nhân sự trưởng công an xã tham gia cấp ủy tại các xã. Đồng chí cũng giao Sở Nội vụ nhanh chóng tham mưu cho tỉnh văn bản hướng dẫn việc thực hiện bố trí sắp xếp việc làm phù hợp, đảm bảo đúng chế độ chính sách và theo đặc thù địa phương với những đồng chí là trưởng công an xã cũ. Đồng thời đề nghị Sở Tài chính sớm tham mưu phương án hỗ trợ của tỉnh đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng cho lực lượng công an chính quy cấp xã yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ theo đề xuất của Công an tỉnh…

Linh Lan