Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Đình Cả (Võ Nhai) khóa mới ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Đình Cả (Võ Nhai) khóa mới ra mắt Đại hội.

Ngày 17-3, tại Nhà Văn hóa huyện, Đảng bộ thị trấn Đình Cả (Võ Nhai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Võ Nhai lựa chọn, tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trong huyện. Đến dự có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị trấn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII đã đề ra như: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu hằng năm tăng bình quân 10%/năm (vượt 4% so với Nghị quyết); Dịch vụ, thương mại đạt 45,1%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 30,5%; nông, lâm nghiệp đạt 24,4% (đạt 100% so với Nghị quyết); giá trị trên 1ha đất canh tác đạt 80 triệu đồng (đạt 100%); thu cân đối ngân sách bình quân hằng năm tăng 14,3% (vượt 4,3% so với Nghị quyết); giải quyết việc làm tăng thêm và thay đổi việc làm bình quân hằng năm đạt 104 người/năm (bằng 104%); giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm đạt 3% (đạt 100%); có 86,2% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (vượt 6,2%)...

Đại hội đã thống nhất đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, đề ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: Đến năm 2025, dịch vụ, thương mại chiếm 50,1%, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 34,7%, nông, lâm nghiệp chiếm 15,2%; tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu hằng năm tăng bình quân 12%/năm; thu ngân sách bình quân hằng năm tăng 10% trở lên so với năm trước; giá trị trên 1ha đất nông nghiệp đến năm 2025 phấn đấu đạt 85 triệu đồng; củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các bậc học; giữ vững các trường đạt chuẩn quốc gia; hằng năm giải quyết việc làm mới cho 30 lao động; tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm đạt từ 3,5% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí.

* Ngày 17-3, Đảng bộ xã Nam Hòa đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội được Huyện ủy Đồng Hỷ lựa chọn tổ chức đại hội điểm.

Đại biểu tặng hoa chúc mừng tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Nam Hòa đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. 5 năm qua, kinh tế của xã có bước phát triển mạnh; các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đề ra cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, sản lượng lương thực có hạt bình quân hằng năm đạt 5.500 tấn (vượt 3,7% mục tiêu của Nghị quyết); thu nhập bình quân đầu người đạt trên 31 triệu đồng/người/năm (vượt 24% so với chỉ tiêu Nghị quyết); thu cân đối trong ngân sách hằng năm tăng bình quân tăng từ 10 - 15% (đạt 100% chỉ tiêu);.... Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, từ năm 2015 đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 91 đảng viên mới, đạt 130% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; các tổ chức đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chất lượng đảng viên được nâng lên...

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Nam Hòa tiếp tục đề ra mục tiêu, đó là: Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm; sản lượng lương thực đạt trên 6.000 tấn; giá trị sản xuất đất nông nghiệp bình quân đạt 120 triệu đồng/ha; thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước 10% trở lên; tạo việc làm mới hàng năm cho ít nhất 150 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2%; phấn đấu 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% trở lên gia đình đảng viên đạt gia đình văn hóa và xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Tại Đại hội, 12 đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đức Anh - Chung An