Ngày 18-3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo với Đoàn công tác những nét nổi bật về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020), công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp và việc phòng chống dịch bệnh COVID -19. Theo đó, phát huy tinh thần đoàn kết và trí tuệ tập thể, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất xây dựng và tập trung chỉ đạo thực hiện 8 chương trình, 16 đề án, quy hoạch và 20 công trình trọng điểm trên các lĩnh vực xuyên suốt nhiệm kỳ. Đến nay, cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó có 13/19 chỉ tiêu đạt cao; công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt.

Về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo tiến độ. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tỉnh có những chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, coi trọng tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đến nay, Thái Nguyên đã vận động quyên góp được hơn 15 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh...

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, bày tỏ vui mừng về những kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực của tỉnh, về tinh thần đoàn kết nhất trí trong cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn. Đối với những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng tập trung chuẩn bị tốt đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là về văn kiện và công tác nhân sự; việc lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng các cấp cần triển khai rộng rãi, thiết thực, tránh hình thức; việc chuẩn bị nhân sự phải dựa trên quy hoạch, đảm bảo cơ cấu, quan tâm phát hiện, đề cử những nhân tố mới, có đức, có tài và tiềm năng phát triển; chú trọng tuyên truyền dịp đại hội, đồng thời thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Song song với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp, đồng chí lưu ý các cấp ủy đảng không được coi nhẹ nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ quan trọng khác.

Đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường, việc tham gia hỗ trợ, đồng hành và trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn sẽ rất quan trọng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Phương Điền