Do hạn chế về hiểu biết pháp luật đã dẫn tới tình trạng tồn đọng vụ việc trong thi hành án dân sự (THADS) với khối lượng lớn; vướng mắc khi kê biên tài sản đảm bảo thi hành án; chưa thu hút được sự quan tâm của nhiều thành phần tham gia đấu giá tài sản thi hành án và đấu giá xong nhưng không bàn giao được tài sản cho người trúng đấu giá; phát sinh đơn thư, kiếu kiện kéo dài của người bị thi hành án và người được thi hành án…nên Cục THADS tỉnh đã phối hợp chặt với các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương để đẩy mạng công tác tuyên truyền.

Cụ thể, Cục THADS tỉnh đã có Kế hoạch phổ biến pháp luật và truyền thông về lĩnh vực này trong năm 2020 với Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh, Báo Pháp luật Việt Nam (Bộ Tư pháp). Trong đó, Cục THADS tỉnh giao nhiệm vụ trực tiếp cho các phòng nghiệp vụ và 9 Chi cục THADS trong tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện 20 tác phẩm để đăng tải trên báo tin, báo điện tử, truyền hình theo thời gian từng quý.

Đây là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh ký quy chế phối hợp và xây dựng được kế hoạch tuyên truyền chi tiết với cơ quan báo chí.

Dương Văn