NHÂN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ CỔ LŨNG LẦN THỨ XXI: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
Cập nhật ngày: 25/03/2020 09:22
Hàng năm, sản lượng chè búp tươi của xã Cổ Lũng đạt trên 1.300 tấn.
Hàng năm, sản lượng chè búp tươi của xã Cổ Lũng đạt trên 1.300 tấn.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Cổ Lũng (Phú Lương) lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc, kinh tế phát triển, các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Điểm qua 10 chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, như: Giá trị sản xuất nông - lâm - nghiệp, thủy sản tăng bình quân hàng năm 6,32% (vượt 0,32% so với Nghị quyết); giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt trên 93 triệu đồng/ha (vượt 3,6% Nghị quyết); giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tăng hàng năm đạt 15,2% (vượt 0,2% Nghị quyết); giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,33% (vượt 3% so với Nghị quyết)…

Để có được những kết quả trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp tích cực, gắn sát với tình hình cụ thể của địa phương. Là cửa ngõ của huyện giáp với T.P Thái Nguyên, phát huy mọi nguồn lực địa phương, kinh tế xã Cổ Lũng những năm gần đây đã có bước phát triển tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ngày càng đa dạng với các loại hình, như: Cơ khí, sửa chữa ô tô, điện dân dụng, sản xuất gạch tuynel... Nhờ đó, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đạt 15,2%. Hiện, trên địa bàn xã có trên 130 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, có thu nhập ổn định, như: Làng nghề truyền thống bánh chưng Bờ Đậu; HTX Rau an toàn tại xóm số 9; HTX Chăn nuôi tổng hợp Cổ Lũng ở xóm Làng Đông; HTX Dịch vụ kinh doanh tổng hợp Cổ Lũng… 

Về lĩnh vực nông nghiệp, xã đã triển khai hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo lộ trình hàng năm. Đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông - lâm nghiệp; xây dựng cánh đồng một giống, mô hình ô mẫu giống lúa chất lượng với tổng diện tích thực hiện trên 200ha. Đồng thời, quan tâm phát triển các mô hình trang trại nuôi gà, nuôi trồng thuỷ sản. Với diện tích trên 40ha ao nuôi cá, các hộ dân tập trung sản xuất cá giống, sản lượng thủy sản đạt trên 200 tấn cá/năm. Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình và tổ hợp tác đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt hơn 93 triệu đồng/ha/năm (Nghị quyết đề ra 90 triệu đồng/ha). Nhờ đó, nâng cao thu nhập của người dân, từ 27,5 triệu đồng/người/năm (năm 2015) tăng lên 36 triệu đồng/người/năm (năm 2019, vượt 2,9% so với Nghị quyết); tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,33% (Nghị quyết giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới mức bình quân chung của huyện là 4,33%). 

Song song với phát triển kinh tế, những năm qua, Cổ Lũng luôn là đơn vị dẫn đầu của huyện Phú Lương trong công tác huy động nhân dân xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Giai đoạn 2016-2019, xã huy động trên 55 tỷ đồng, vận động nhân dân hiến trên 6.500m2 đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi khác. 

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã Cổ Lũng ngày càng phát triển đa dạng với các loại hình, như: Cơ khí, sửa chữa ô tô, điện dân dụng, sản xuất gạch tuynel... 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã cũng được quan tâm thực hiện. Việc quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng. Đến nay, đội ngũ cán bộ đã đạt chuẩn 100%, ngày càng nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ, đem lại sự hài lòng cho người dân. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, hàng năm, có 100% chi bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 98%. Đảng bộ xã nhiều năm liên tục đạt hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Huyện ủy biểu dương, khen thưởng. 

Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ là tiền đề để Đảng bộ xã đặt ra  mục tiêu tổng quát phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện dân chủ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu”. Trong đó, mục tiêu đột phá là: "Phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ trong sản xuất chế biến; ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cải cách hành chính theo hướng hiện đại; đảm bảo môi trường sống xanh sạch - đẹp; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội".

Một số chỉ tiêu Đảng bộ xã Cổ Lũng đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025:

- Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tăng 15%.

- Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt 95 triệu đồng/ha.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 46 triệu đồng/người

- Tỷ lệ xóm đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu 55% trở lên.

- Về xây dựng Đảng: Hàng năm có 90% chi bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém; trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 18% đảng viên trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu, kém.

VŨ VĂN CƯƠNG
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cổ Lũng